BWG Homes ordreinngang mars 2010

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i mars på NOK 284,4 millioner mot NOK 288,0 millioner i mars 2009, en reduksjon på 1,3 prosent.

 

Netto ordreinngang i mars for segment Norge var NOK 154,6 millioner (NOK 145,2 millioner), opp 6,4 prosent. Netto ordreinngang i mars for segment Sverige var NOK 129,8 millioner (NOK 142,8 millioner), ned 9,1 prosent. For sammenligning mars 2010 mot mars 2009, gjøres det oppmerksom på at påsken i 2009 falt i april.

 

Samlet netto ordreinngang 1. kvartal 2010:

BWG Homes ASA: NOK 875,9 millioner, opp 23,0 prosent, Segment Norge: NOK 515,2 millioner, opp 23,9 prosent, Segment Sverige: NOK 360,7 millioner, opp 21,7 prosent.

 

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/ og vedlagte grafiske oversikt "Ordreinngang per måned" fra 2006 til dato.

 

Kontaktinformasjon:

Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 850 ansatte. Omsetning i 2009 var på 2,5 milliarder kroner.

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker