BWG Homes ordreinngang november 2007

(Oslo 3. desember 2007) BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i november på NOK 321,2 millioner mot NOK 414,6 millioner i november 2006, en reduksjon på 22,5 prosent. Netto ordreinngang i november for segment Norge var NOK 140,7 millioner (175,0 millioner), ned 19,6 prosent. Netto ordreinngang i november for segment Sverige var NOK 180,5 millioner (239.6 millioner), ned 24,7 prosent.

Samlet netto ordreinngang til og med november 2007 er NOK 3 152,7 millioner. Dette er 3,9 prosent høyere enn tilsvarende periode 2006 (NOK 3 034,9 millioner). Segment Norge utgjør NOK 1 336,2 millioner (NOK 1 566,4 millioner), ned 14,7 prosent. Segment Sverige utgjør NOK 1 816,5 millioner (NOK 1 468,5 millioner), opp 23,7 prosent.
 
Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/ og vedlagte grafiske oversikt "Ordreinngang per måned" fra 2006 til dato.
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 23 24 60 42, +47 907 71 315
 
BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet omfatter i dag merkevarene Block Watne i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes selger og bygger boliger gjennom egne boligprosjekter og for kunder med egen tomt. Som en ledende boligbygger i sine markeder, leveres det årlig mer enn 2 500 nye boliger. BWG Homes har 1 340 ansatte. Pro forma omsetning i 2006 var på vel 3 milliarder kroner.
 
BWG Homes ASA er notert på Oslo Børs under symbolet BWG. www.bwghomes.no

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker