BWG Homes ordreinngang november 2010

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i november på NOK 270,5 millioner mot NOK 252,6 millioner i november 2009, en økning på 7,1 prosent. Netto ordreinngang i november for segment Norge var NOK 120,7 millioner (NOK 124,5 millioner), ned 3,1 prosent. Netto ordreinngang i november for segment Sverige var NOK 149,8 millioner (NOK 128,1 millioner), opp 16,9 prosent.

 

Samlet netto ordreinngang per november 2010:
BWG Homes ASA: NOK 2 952,0 millioner, opp 8,1 prosent. Segment Norge: NOK 1 569,8 millioner, opp 4,3 prosent. Segment Sverige: NOK 1 382,2 millioner, opp 12,7 prosent.

 

Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/Ordreinngang/.

 

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 950 ansatte. Omsetning i 2009 var på 2,5 milliarder kroner.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner