BWG Homes ordreinngang oktober 2007

(Oslo 1. november 2007) BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i oktober på NOK 210,0 millioner mot NOK 178,0 millioner i oktober 2006, en økning på 18,0 prosent. Netto ordreinngang i oktober for segment Norge var NOK 78,4 millioner (132,0 millioner), ned 40,6 prosent. Netto ordreinngang i oktober for segment Sverige var NOK 131,6 millioner (46,0 millioner), opp 186,0 prosent.

Samlet netto ordreinngang til og med oktober 2007 er NOK 2 831,5 millioner. Dette er 8,1 prosent høyere enn tilsvarende periode 2006 (NOK 2 620,2 millioner). Segment Norge utgjør NOK 1 195,5 millioner (NOK 1 391,4 millioner), ned 14,1 prosent. Segment Sverige utgjør NOK 1 636,0 millioner (NOK 1 228,8 millioner), opp 33,1 prosent.
 
Se også oversikt per måned på http://www.bwghomes.no/no/Investor-Relations/Finansiell-info/
Ordreinngang/
og vedlagte grafiske oversikt "Ordreinngang per måned" fra 2006 til dato.
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 23 24 60 42, +47 907 71 315
 
BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet omfatter i dag merkevarene Block Watne i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes selger og bygger boliger gjennom egne boligprosjekter og for kunder med egen tomt. Som en ledende boligbygger i sine markeder, leveres det årlig mer enn 2 500 nye boliger. BWG Homes har vel 1 340 ansatte. Pro forma omsetning i 2006 var på vel 3 milliarder kroner.
 
BWG Homes ASA er notert på Oslo Børs under symbolet BWG.
 

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker