Ekstraordinært avdrag på langsiktig gjeld

Som følge av en fortsatt sterk kontantstrøm fra driften har BWG Homes nedbetalt den langsiktige gjelden ("oppkjøpsgjelden") med NOK 30 millioner. Dette ekstraordinære avdraget kommer i tillegg til den ordinære avdragsplanen. Hittil i 2009 har dermed konsernet nedbetalt NOK 50 millioner av den langsiktige gjelden. Regnskapsteknisk føres den ekstraordinære nedbetalingen på lånet som konsernet har i Sverige.
 
Det vises for øvrig til Årsrapport 2008, note 25 "Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner".
 
 
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner