Emisjon og spredningssalg i Block Watne før børsnotering

(Oslo 1. mars 2006) Block Watne Gruppen ASA gjennomfører en emisjon og et spredningssalg på totalt opp mot 620 millioner kroner før planlagt notering på Oslo Børs. Tegningsperioden løper fra 2. til 15. mars 2006.
 
Basert på råd fra tilretteleggerne, har styret og dagens eier satt et indikativt prisintervall på 28 til 33 kroner per aksje i Block Watne Gruppen. Dette tilsvarer en markedsverdi for selskapet på mellom 1 120 og 1 320 millioner kroner før emisjonen. Den endelige prisen vil bli fastsatt av styret og dagens eier etter at tegningsperioden er avsluttet.
 
I forbindelse med børsnoteringen tilbys opp til 20 400 000 aksjer i Block Watne Gruppen. Selskapet vil utstede 5 000 000 nye aksjer som vil gi selskapet inntil 165 millioner kroner. Hensikten med emisjonen er å styrke selskapets balanse. Dagens eier vil selge inntil 15 400 000 eksisterende aksjer for å bidra til en god likviditet i aksjen. Dersom alle aksjene selges vil dagens eier ha en eierandel på 54,67 prosent etter emisjonen.
 
Tilbudet er delt inn i et offentlig tilbud, et institusjonelt tilbud og et tilbud til de ansatte i selskapet. Tegningsperioden for det offentlige og det institusjonelle tilbudet løper fra 2. til 15. mars. Første noteringsdag forventes å bli 17. mars.
 
Den selgende aksjonæren har gitt SEB Enskilda som hovedtilrettelegger anledning til å tildele ytterligere eksisterende aksjer tilsvarende 10 prosent av antall aksjer i tilbudet.
 
Gjennomføring av tilbudet forutsetter godkjennelse av styret i Block Watne Gruppen.
 
SEB Enskilda er valgt som hovedtilrettelegger for børsnoteringen og DnB NOR Markets er valgt som medtilrettelegger.
 
Det er utarbeidet et prospekt som gir fullstendig informasjon om selskapet, emisjonen, salget av eksisterende aksjer og planene om børsintroduksjon. Prospektet vil være tilgjengelig hos tilretteleggerne eller ved henvendelse til Block Watnes hovedkontor i Oslo fra og med 1. mars. Prospektet vil også være tilgjengelig på tilretteleggernes nettsider fra samme tid.
 
Block Watne er en av Norges ledende boligbyggere. Virksomheten omfatter kjøp og utvikling av tomteområder, samt utbygging og salg av boliger for privatmarkedet. Block Watne har totalt bygget mer enn 80.000 boliger, og leverer årlig mer enn 1.000 nye boliger. Av selskapets 560 ansatte er mer enn 350 faglærte tømrere som arbeider i spesialiserte arbeidslag. Hvert hus bygges fra grunnen av med velprøvde og kostnadseffektive metoder utviklet gjennom mange år. Block Watne har 21 kontorer spredt over hele landet fra Steinkjer til Kristiansand, med vekt på attraktive bo-områder utenfor de største pressområdene. Selskapet hadde en omsetning på nær NOK 1,5 milliarder i 2005 og et driftsresultat på NOK 210 millioner på pro forma basis.
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 907 71 315
 
Denne meldingen skal ikke distribueres til eller i USA eller til USA-baserte nyhetstjenester.

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner