Generalforsamlingsprotokoll

Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA ble avholdt den 26. mai 2011 kl 10:00 i Vika Atrium Konferansesenter, Oslo. Alle vedtak ble fattet i tråd med styrets og valgkomiteens innstillinger, herunder også styrets forslag om fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen, hvor styret forut for generalforsamlingen hadde besluttet å begrense fullmaktsbeløpet til NOK 10 millioner.

 

Aksjene handles ex utbytte fra og med 27. mai, og det vedtatte utbytte på NOK 0,90 per aksje vil bli utbetalt den 9. juni 2011 til aksjonærer per 26. mai 2011.

 

Signert protokoll er vedlagt.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner

Dokumenter og linker