Generalforsamlingsprotokoll

 

Ordinær generalforsamling ble avholdt i BWG Homes ASA den 27. mai 2010 kl 10:00 i Vika Atrium Konferansesenter, Oslo. Alle vedtak ble fattet i tråd med styrets og valgkomiteens innstillinger. Signert protokoll er vedlagt.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker