Generalforsamlingsprotokoll

Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA ble avholdt den 24. mai 2013 kl. 10:00 i Vika Atrium Konferansesenter, Oslo. Alle vedtak ble fattet i tråd med styrets og valgkomiteens innstillinger.

Under generalforsamlingen ble det opplyst feil antall aksjer og stemmer representert på grunn av en registreringsfeil fra kontofører. Det korrekte antall aksjer og stemmer representert på generalforsamlingen fremgår av vedlagte signerte protokoll.

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 080 ansatte. Omsetning i 2012 var på 3,5 milliarder kroner. Mer informasjon om konsernet på bwghomes.no

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker