Godkjent årsregnskap 2012

Styret i BWG Homes ASA har godkjent konsernets og selskapets årsregnskap og årsberetning for 2012.

Resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) endte på NOK 413,7 millioner. Netto resultat etter nedskrivning av goodwill ble negativt med NOK 174,5 millioner. Det tilsvarer det foreløpige regnskapet for 2012 som ble offentliggjort den 14. februar 2013.

Fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort på www.bwghomes.no primo mai i forbindelse med innkalling til den ordinære generalforsamling som avholdes 24. mai 2013.

Kontaktperson:

Arnt Eriksen, CFO, tlf. +47 23 24 60 37, +47 922 14 625

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 015 ansatte. Omsetning i 2012 var på 3,5 milliarder kroner. Mer informasjon om konsernet på bwghomes.no

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.