Godt 3. kvartal for BWG Homes

- Tross en krevende markedssituasjon har konsernet også i dette kvartalet levert gode resultater og tilfredsstillende marginer. Driften og produksjonseffektiviteten er god både i den norske og den svenske virksomheten. Vi forventer at det vil ta lenger tid enn tidligere antatt å gjenopprette en mer stabil boligetterspørsel, og at det fortsatt vil være et ustabilt og krevende marked i 2009. Vi følger denne situasjonen nøye for best mulig å tilpasse produksjonskapasiteten til markedets utvikling fremover, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes.
 
For å møte den finansielle uroen og synkende ordrereserve, har konsernet som planlagt igangsatt en rekke tiltak. I løpet av 1. kvartal 2009 vil konsernet ha en bemanning på om lag 920 ansatte. Det er en reduksjon på ca 450 ansatte (33 prosent) i forhold til antall ansatte ved inngangen til 2008.
 
- Investeringsstopp i infrastruktur og ny eiendom, fokusert salg i prosjekter under utvikling og en generelt fallende pengemarkedsrente og lånerente vil gi effekt inn i 2009, uttaler Lars Nilsen.
 
Det forventes at boligprodusentene i Norge og Sverige igangsetter betydelig færre nye boliger i 2009 enn i 2008. Det vil føre til at det over tid skapes et oppdemmet boligbehov og en påfølgende økt etterspørsel etter nye boliger.
 
 
Hovedtall 3. kvartal 2008
Driftsinntekter: 655 millioner kroner (701 millioner kroner). Ned 6,5 prosent.
Driftsresultat: (EBITDA) 80 millioner kroner (88 millioner kroner). Ned 8,2 prosent.
EBITDA margin: 12,3 prosent (12,5 prosent).
Driftsresultat: (EBIT) 71 millioner kroner (73 millioner kroner). Ned 2,7 prosent.
EBIT margin: 10,8 prosent (10,4 prosent).
Ordreinngang: 531 millioner kroner (699 millioner kroner). Ned 24,1 prosent.
 
 
For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.
 
BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier i dag merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig over 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 200 ansatte. Proforma omsetning i 2007 var på vel 3,2 milliarder kroner.

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner

Dokumenter og linker