Godt salg, sterk kontantstrøm og redusert gjeld

Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var NOK 1 388 millioner. Ordrereserven har økt med 8,6 prosent i forhold til utgangen av 2. kvartal 2009, men er ned 17,3 prosent i forhold til 3. kvartal 2008.
 
Kontantstrøm fra drift for årets ni måneder var NOK 169 millioner. Dette er en forbedring på NOK 443 millioner i forhold til samme periode i 2008. Netto rentebærende gjeld er redusert med NOK 441 millioner siden årsskiftet.
 
- Boligsalget har utviklet seg positivt. Ved utgangen av 3. kvartal er ordreinngangen på nivå med samme periode i 2008. Videre positiv utvikling i salg og ordrereserve gir rom for en gradvis opptrapping av kapasiteten for å øke produksjonstakten inn i 2010, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes.
 
Nedgangen i omsetning er en følge av at konsernets produksjon ble tatt vesentlig ned både i Norge og Sverige gjennom 2008 og inn i 2009.
 
- Vi vurderer omsetningen i kvartalet som god, spesielt med henblikk på markedssituasjonen og den reduserte produksjonen. Konsernet opprettholder akseptable marginer. Sterk kontantstrøm og ytterligere redusert rentebærende gjeld gir virksomheten en finansiell styrke inn i 2010. Vi vil fortsatt kunne oppleve svingninger i markedet både i Norge og Sverige, men forventer en underliggende positiv trend, sier Lars Nilsen.
 
Hovedtall 3. kvartal 2009
Driftsinntekter: NOK 534 millioner (NOK 655 millioner)
Driftsresultat EBITDA: NOK 52 millioner (NOK 80 millioner)
EBITDA-margin: 9,7 % (10,1 %)
Driftsresultat EBIT: NOK 47 millioner (NOK 71 millioner)
EBIT-margin: 8,8 % (9,0 %)
Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK 116 millioner (NOK -172 millioner)
Ordreinngang: NOK 654 millioner (NOK 531 millioner)
 
 
Hovedtall akkumulert per 30.09.2009
Driftsinntekter: NOK 1 878 millioner (NOK 2 450 millioner)
Driftsresultat EBITDA: NOK 189 millioner (NOK 310 millioner)
EBITDA-margin: 10,1 % (12,7 %)
Driftsresultat EBIT: NOK 168 millioner (NOK 289 millioner)
EBIT-margin: 9,0 % (11,8 %)
Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK 169 millioner (NOK -275 millioner)
Ordreinngang: NOK 2 192 millioner (NOK 2 123 millioner)
Ordrereserve: NOK 1 388 millioner (NOK 1 678 millioner)
 
 
 
For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner

Dokumenter og linker