Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA

Styret foreslår følgende dagsorden:
 
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Harald Walther.
Fortegnelse over møtende aksjonærer.
2. Valg av møteleder.
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
4. Valg av én person til medundertegne protokollen.
5. Styrets forslag om forhøyelse av aksjekapitalen.
6. Styrets forslag om ny fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen.
 
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling med møteseddel og fullmaktsskjema sendes alle aksjonærer. Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anmodes om å melde fra om dette ved innsending av møteseddel (og fullmaktsskjema) innen onsdag 4. mars 2009 kl 16:00. Fullmakt kan, om ønskelig, gis til styreleder Harald Walther eller konsernsjef Lars Nilsen.
 
Innkalling er også tilgjengelig på selskapets nettside www.bwghomes.no
 
 
Oslo, den 20. februar 2009
 
For styret i BWG Homes ASA
 
Harald Walther
Styreleder

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.