Innkalling til generalforsamling 2011

Generalforsamling i BWG Homes ASA avholdes torsdag 26. mai 2011 kl 10:00 i Vika Atrium konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo, møterom Nyland. 

Innkalling inklusive vedlegg er vedlagt. Innkallingen postlegges til aksjonærene den 4. mai 2011, og er også publisert på www.bwghomes.no.

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner

Dokumenter og linker