Lønnsom vekst i Block Watne Gruppen

(Oslo 15. mai 2007) Driftsinntektene i 1. kvartal 2007 ble på NOK 400 millioner, opp NOK 43 millioner (12,1 prosent). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 60 millioner, opp NOK 10 millioner (20,9 prosent). EBIT marginen ble 15 prosent mot 13,9 prosent i samme kvartal 2006. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på NOK 971 millioner som er en økning på 9,5 prosent.

- Driftsinntekter, driftsresultatet og marginene i Block Watne Gruppen bekrefter lønnsom vekst i kvartalet. Salgstart er utsatt på enkelte prosjekter for å få en bedre balanse mellom ordrereserven og produksjonskapasiteten. Konsernet har i de siste kvartalene bygget kompetanse og leveransekraft for å for møte etterspørselen etter nye boliger. Produksjonskapasiteten har økt med 68 tømrere og 17 prosjektledere/byggeledere i forhold til 1. kvartal 2006. God ordreinngang, økt ordrereserve og økt produksjonsbemanning har gitt en solid start på året 2007, sier konsernsjef Lars Nilsen.
 
Block Watne Gruppen inngikk 23. mars 2007 avtale om kjøp av Prevesta AB med Myresjöhus og SmålandsVillan. Kjøpet forventes gjennomført ultimo mai 2007. Regnskapet for Prevesta i 1. kvartal 2007 viser 10,4 prosent økte driftsinntekter, 39,5 prosent økt ordreinngang og 22 prosent økt ordrereserve i forhold til 1. kvartal 2006. Marginene har vært presset i perioden da produksjonsanleggene i Vrigstad og Sundsvall tidvis har vært stanset gjennom 1. kvartal for planlagt omlegging av produksjonen til ny teknisk plattform. Den planlagte tilpasningen i produksjonsanleggene er gjennomført.
 
- Vi anser markedsutsiktene både i Norge og Sverige som positive innen vårt kjerneområde. Etterspørselen etter eneboliger/småhus og leiligheter utenfor sentrumsområdene for forventes å være på nivå med fjoråret. Ordreinngang, ordrereserven og styrket produksjonskapasitet bidrar til å sikre stabil omsetningsutvikling og lønnsom vekst i periodene fremover, sier Lars Nilsen.
 
Hovedtall 1. kvartal 2007
  • Driftsinntekter 400 millioner kroner (357 millioner kroner). Vekst på 12,1 prosent
  • Driftsresultat (EBIT) 60 millioner kroner (50 millioner kroner). Vekst på 20,9 prosent
  • EBIT margin 15,0 prosent (13,9 prosent)
  • Resultat før skatt (EBT) 52 millioner kroner (44 millioner kroner). Vekst på 19,4 prosent
  • EBT margin 13,0 prosent (12,2 prosent)
  • Ordreinngang 423 millioner kroner (454 millioner kroner). Ned 6,7 prosent
  • Ordrereserve 971 millioner kroner (887 millioner kroner). Vekst på 9,5 prosent
 
 
For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 23 24 60 42, +47 907 71 315

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker