Myresjöhus kjøper stort tomteområde i Helsingborg

BWG Homes ASA's datteselskap Myresjöhus AB har kjøpt et tomteområde i utkanten av Helsingborg. Størsteparten av tomteområdet som er på vel 270 mål, er regulert for boligformål og vil kunne ha kapasitet for 200 til 250 boligenheter.

 

Tomteområdet har en langsiktig utviklingshorisont, og detaljplaner for deler av området forventes å foreligge innen fem år. Tomteområdet vil kunne anvendes til både eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg.

- Kjøpet av dette tomteområdet er i tråd med vår målsetning om å utvikle boligprosjekter i egen regi og tilby attraktive boliger for våre kunder. Vi ser et stort utviklingspotensial over lang tid gjennom dette kjøpet. Vi har i mange år vært aktive i Helsingborg, og opplever kommunen som positiv pådriver til utvikling av nye boområder for å skape god tilvekst i regionen, sier adm. direktør Mikael Olsson i Myresjöhus AB. 

 

Kontaktinformasjon:
Adm. direktør Mikael Olsson, Myresjöhus AB, Tel: +46 70 602 15 77

 

Konsernsjef Lars Nilsen, BWG Homes ASA, Tel: +47 23 24 60 00

 

Om Myresjöhus

Myresjöhus AB er en av Sveriges ledende småhusprodusenter. Sammen med søsterselskapet SmålandsVillan AB leveres årlig ca 1 100 boliger, gjennom egenutviklede prosjekter, i partnerskap med profesjonelle aktører og til kunder med egen tomt. Selskapet har ca 45 salgskanaler over hele Sverige. Myresjöhus og SmålandsVillan kombinert har ca 11 % markedsandel og hadde en omsetning på NOK 1,4 milliarder i 2010. Myresjöhus og SmålandsVillan eies av BWG Homes ASA.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.