OBOS og Block Watne går sammen om boligbygging i Hamar

OBOS Nye Hjem AS og Block Watne AS har inngått samarbeidsavtale om utbygging av områdene Vold og Lund Søndre. Vold og Lund Søndre er sentralt beliggende i forhold til Hamar sentrum, og områdene på totalt ca 290 dekar er regulert for minimum 714 boliger.

Block Watne har hatt utbyggingsrettigheter til eiendommene Vold og Lund Søndre, og det er nedlagt et betydelig planleggingsarbeid med Ringsaker kommune og Hamar kommune for utviklingen av dette store boligprosjektet. OBOS Nye Hjem AS går nå inn i prosjektet, og samarbeidet organiseres gjennom et utviklingsselskap - Stavsberg Utvikling AS - som eies 50 prosent hver av partene.

Området skal utvikles med lave blokker, rekkehus og eneboliger i parkmessige omgivelser. Arbeidet med infrastruktur starter i 2012. Byggingen av første delfelt med 25 boliger vil bli satt i gang våren 2013. OBOS-medlemmer vil få fortrinnsrett ved førstegangs salg av boligene.

- Både OBOS og Block Watne har lokal tilstedeværelse i Hamar-området. Ved å samle våre ressurser og kompetanse vil vi kunne realisere dette store utbyggingsprosjektet på en god måte, og tilby boliger i mange år fremover, sier regiondirektør Kjell Magne Brobakken, OBOS og avdelingsdirektør Stene Bergsløkken, Block Watne.

Kontaktpersoner:

Kjell Magne Brobakken, Regiondirektør Hamar, OBOS, tel 997 44 567
Stene Bergsløkken, Avdelingsdirektør, Block Watne, tel: 917 87 830

Om OBOS

OBOS er et medlemseid boligbyggelag med 303 000 medlemmer, hvorav om lag 20 000 i Hamar-området. OBOS er en av Norges største boligutviklere og kjøper tomter, utvikler og selger boligene til sine medlemmer og andre. OBOS ble stiftet i 1929 og er Norges største boligforvalter og har virksomhet også innenfor eiendomsmegling, finans og næringseiendom. OBOS Nye Hjem AS er et heleid datterselskap som har ansvar for bolig- og prosjektutviklingen.

Om Block Watne AS

Block Watne leverer årlig ca 1 000 boliger gjennom egenutviklede boligprosjekter og til kunder med egen tomt. Prosjektutvikling, salg og boligbygging utføres av egne ansatte gjennom våre 21 distriktskontorer. Av selskapets 630 ansatte er 400 tømrere. Omsetningen i 2011 var på 2,1 milliarder kroner. Selskapet eies av børsnoterte BWG Homes ASA.

 

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.