Organisasjonsendring i BWG Homes

(Oslo 15. mai 2008) Ketil Kvalvik slutter som CFO i BWG Homes ASA. Han har fra høsten 2005 vært innleid på deltid fra LANI-konsernet. På grunn av økt aktivitet i begge virksomheter har han valgt å gå tilbake til full stilling som CFO i LANI-konsernet. Kvalvik vil fungere i stillingen som CFO i BWG Homes inntil ny CFO har tiltrådt.

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 23 24 60 42, +47 907 71 315
 
BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet omfatter i dag merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes selger og bygger boliger gjennom egne boligprosjekter og for kunder med egen tomt. Som en ledende boligbygger i sine markeder, leveres det årlig mer enn 2 500 nye boliger. BWG Homes har 1 330 ansatte. Omsetning i 2007 var på vel 3,2 milliarder kroner.

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.