Refinansiering av langsiktig gjeld

BWG Homes ASA har inngått avtale (bindende term sheet) med Nordea om ny langsiktig finansiering. Den nye finansieringen består av to deler. Første del er et lån på NOK 400 millioner som har løpetid i tre år. For dette lånet er det avtalt NOK 70 millioner i årlige avdrag.  Andre del er et avdragsfritt lån på inntil NOK 650 millioner med løpetid i fem år.

 

Den nye finansieringen vil i sin helhet anvendes til innfrielse av konsernets langsiktige gjeld som ved årsskiftet utgjorde NOK 1 040 millioner med forfall i 2012.

 

- Vi er godt fornøyd med å ha fått på plass en refinansiering av den langsiktige gjelden. Den nye finansieringen er etablert med betydelig gunstigere betingelser enn gammel ordning, og bidrar ytterligere til at konsernet har en solid og forutsigbar langsiktig finansiell plattform, sier finansdirektør Arnt Eriksen i BWG Homes ASA.

 

 

Kontaktinformasjon:
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 990 ansatte. Operativ omsetning i 2010 var på 2,9 milliarder kroner.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner