Solide marginer i Block Watne Gruppen

(Oslo 7. november 2006) Block Watne Gruppen hadde driftsinntekter i tredje kvartal 2006 på 355 millioner kroner, 9 millioner kroner (2,4 prosent) lavere enn tredje kvartal 2005. Per 30. september 2006 var driftsinntektene 1 083 millioner kroner, en nedgang på 11 millioner kroner (1,1 prosent) i forhold til samme tidspunkt 2005. Driftsresultatet (EBIT) for tredje kvartal ble 52 millioner kroner, en økning på 6,3 prosent. Per 30. september 2006 ble driftsresultatet 157 millioner, en økning på 9,1 prosent i forhold til samme tidspunkt 2005.
 
Konsernet har en sterk ordrereserve på 980 millioner kroner. Ordrereserven har økt med 14,5 prosent fra 30. september 2005. Dette gir et godt grunnlag for produksjonen fremover.
 
EBIT-marginen har økt fra 13,3 prosent i tredje kvartal 2005 til 14,5 prosent i tredje kvartal 2006. Forbedringen i driftsresultatet sees i sammenheng med relativt høyere inntjening innen "Gründer-prosjekter" og "Egne Felt". Resultatet før skatt (EBT) ble 44 millioner kroner (39 millioner kroner), en økning med 11,6 prosent. Etter årets første tre kvartaler ble resultatet før skatt 135 millioner kroner (116 millioner kroner), en økning på 16,1 prosent.
 
Kontantstrømmen fra driften er i kvartalet positiv med 18 millioner kroner. Hittil i år er kontantstrømmen fra driften positiv med 52 millioner kroner.
 
Ordreinngangen i kvartalet var 327,1 millioner kroner (343,7 millioner kroner), en nedgang på 4,8 prosent. Med utgangspunkt i den sterke ordreinngangen i første halvår 2006, er salgsstart utsatt på enkelte prosjekter for å få en bedre balanse mellom ordrereserven og produksjonskapasiteten. Netto ordreinngang til og med september 2006 er på 1 259,4 millioner kroner som er 7 prosent høyere enn samme tidspunkt i 2005.
 
- Nedgangen i driftsinntekter for tredje kvartal reflekterer forskyvning i enkelt-prosjekter, samt at enkelte distriktskontorer har hatt kapasitetsutfordringer i forhold til underentreprenører og intern bemanning. I tråd med konsernets policy prioriteres sikkerheten i prosjektenes utførelse og økonomi fremfor kortsiktig topplinjevekst, sier konsernsjef Lars Nilsen.
- Markedet for våre produkter i månedene fremover og inn i 2007 forventes å være stabilt. For å sikre en fornuftig vekst i 2007 har vi de siste måneder arbeidet målrettet for å øke vår produksjonskapasitet. Vi opprettholder vår målsetting om driftsinntekter for 2006 på nivå med 2005, kombinert med sterkere marginer og økt inntjening.
 
 
 
For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 23 24 60 42, +47 907 71 315
 

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker