Sterke marginer i BWG Homes

(Oslo 6. november 2007) Driftsinntektene for 3. kvartal 2007 ble på NOK 701 millioner, opp NOK 7 millioner (1,0 prosent). Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 82 millioner, opp NOK 9 millioner (12,1 prosent). EBIT margin ble 11,7 prosent mot 10,6 prosent i samme kvartal 2006. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på NOK 2 113 millioner som er en økning på 7,6 prosent.
 
- Driftsinntektene og ordreinngangen er på linje med 3. kvartal 2006. Økt driftsresultat og sterke marginer i BWG Homes bekrefter stabil og lønnsom vekst i kvartalet, sier konsernsjef Lars Nilsen.
 
Driftsinntektene reflekterer økt produksjonskapasitet og økte gjennomsnittspriser for konsernets produkter for den norske virksomheten. Den svenske virksomheten har fortsatt lavere produksjonstakt.
 
Driftsresultatet (EBIT) har økt med 12,1 prosent i forhold til 3. kvartal 2006 og reflekterer effektiv boligproduksjon.
 
BWG Homes gjennomførte handelen av Prevesta AB 31. mai 2007. Sammenligningstall 2006 er proforma.
 
Utvikling i segment Norge og segment Sverige
Etter kjøpet av Prevesta AB rapporterer BWG Homes tall for to geografiske segmenter, Norge og Sverige.
 
Segment Norge (merknavnet Block Watne)
Driftsinntekter for 3. kvartal 2007 ble 382 millioner kroner og økte med 7,5 prosent i forhold til 3. kvartal 2006. Driftsresultatet (EBIT) for 3. kvartal 2007 ble 63 millioner kroner og økte med 22,4 prosent i forhold til 3. kvartal 2006. EBIT marginen på 16,5 prosent er to prosentpoeng sterkere enn 3. kvartal 2006.
 
Markedsaktiviteter kombinert med god etterspørsel etter virksomhetens produkter resulterte i tilfredsstillende ordreinngang i kvartalet med en økning på 3,6 prosent. Antall ferdigstilte usolgte enheter var seks enheter ved utgangen av kvartalet mot ni enheter på samme tid 2006.
 
Segment Sverige (merkenavnene Myresjöhus og SmålandsVillan)
Driftsinntekter for 3. kvartal 2007 ble 318 millioner kroner, en reduksjon på 5,8 prosent i forhold til 3. kvartal 2006. Driftsresultatet (EBIT) for 3. kvartal 2007 ble 19 millioner kroner, en reduksjon på 12,4 prosent i forhold til 3. kvartal 2006. EBIT marginen på 6,0 prosent er på linje med 3. kvartal 2006.
 
Marginene hittil i år er presset på grunn av ny fabrikk i Sundsvall med begrenset drift, samt omlegging til ny teknisk plattform på alle fabrikkene. Fabrikken i Myresjö (Myresjöhus) er nå "back on track".
 
Fabrikkene i Vrigstad og Sundsvall (SmålandsVillan) er fortsatt "off track". Vrigstad har lagt om til to skift i store deler av produksjonen, og vil kjøre med en for høy bemanning til optimal bemanning er på plass. Sundsvall kjører med nytt personell og vil ligge på en lavere takt inntil effektivitet er nådd. SmålandsVillan produktene er under revidering. Nye hustyper vil bli introdusert primo 2008 for produksjon medio 2008. De nye hustypene vil være vesentlig mer effektive å produsere.
 
Ordreinngangen for 3. kvartal er på linje med fjoråret. Ordrereserven har økt med 20,7 prosent i forhold til samme tidspunkt i 2006. Salgsprisene er justert opp ca 8 prosent i 2007. Effektene av dette vil vi først se ultimo 2007 og inn i 2008.
 
Utsiktene fremover
Det er fortsatt god aktivitet innen BWG Homes' del av det norske og det svenske boligmarkedet. Ordreinngangen i 3. kvartal er på linje med samme kvartal i 2006.
 
Det er for tiden et stort utbud av nyproduserte og brukte boliger både i det norske og det svenske boligmarkedet. Boligkjøpere tenderer til å selge eksisterende bolig før de kjøper ny, og å bruke noe lengre tid på kjøpsbeslutningen. Dette skaper markedsmessige svingninger med et potensielt prispress på brukte boliger i den perioden det tar før dette store utbudet normaliseres.
 
De makroøkonomiske rammebetingelser som sysselsetting, rentenivå og konjunkturer er positive både for Norge og Sverige. En utflatning av rentebanen vil også kunne bidra til å skape ro i markedet.
 
- Selv om det noe urolige markedet kan fortsette en tid fremover, er vi av den formening at markedssituasjonen deretter vil normaliseres og at kundemassen igjen vil øke. BWG Homes har en solid ordrereserve ved utgangen av tredje kvartal. Dette sikrer en tilfredsstillende omsetningsutvikling gjennom resten av året. Ordrereserven sikrer også et godt grunnlag for 2008. Rammebetingelsene er til stede for en fortsatt videre fornuftig utvikling i våre markedssegmenter, sier konsernsjef Lars Nilsen.
 
Hovedtall 3. kvartal 2007
  • Driftsinntekter 701 millioner kroner, 1,0 prosent vekst (proforma)
  • Driftsresultat (EBITDA) 87 millioner kroner, 13,3 prosent vekst (proforma)
  • Driftsresultat (EBIT) 82 millioner kroner, 12,1 prosent vekst (proforma)
  • EBITDA margin 12,5 prosent
  • EBIT margin 11,7 prosent
  • Ordreinngang 699 millioner kroner, 0,7 prosent vekst (proforma)
  • Ordrereserve 2 112 millioner kroner, 7,6 prosent vekst (proforma)
 
 
For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 23 24 60 42, +47 907 71 315
 
BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet omfatter i dag merkevarene Block Watne i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes selger og bygger boliger gjennom egne boligprosjekter og for kunder med egen tomt. Som en ledende boligbygger i sine markeder, leveres det årlig mer enn 2 500 nye boliger. BWG Homes har vel 1 340 ansatte. Pro forma omsetning i 2006 var på vel 3 milliarder kroner.
 
BWG Homes ASA er notert på Oslo Børs under symbolet BWG.

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker