Sterke resultater i Block Watne Gruppen

(Oslo 21. februar 2007) Driftsinntektene i 4. kvartal 2006 ble på NOK 447 millioner, opp NOK 49 millioner (12,3 %). For 2006 var driftsinntektene NOK 1 529 millioner, opp NOK 37 millioner (2,5 %). Driftsresultatet (EBIT) for 4. kvartal 2006 ble NOK 84 millioner, opp NOK 18 millioner (27,3 %). For 2006 ble driftsresultatet NOK 241 millioner, opp NOK 31 millioner (14,8 %). EBIT marginen ble 18,8 % i 4. kvartal og 15,6 % i 2006. Styret foreslår et utbytte på 2,50 kroner per aksje.
 
- Driftsinntekter og driftsresultatet for 4. kvartal 2006 og året 2006 i Block Watne Gruppen viser en sterk vekst i forhold til tidligere år. Kombinert med vekst i ordreinngang, ordrereserve og økt produksjonsbemanning, gir dette et meget solid fundament for 2007, sier konsernsjef Lars Nilsen.
 
- Vi anser markedsutsiktene for 2007 og 2008 som positive innen vårt kjerneområde. Etterspørselen etter eneboliger/småhus og leiligheter utenfor sentrumsområdene for 2007 og 2008 forventes å være på linje med 2006.
 
 
Hovedtall 4. kvartal 2006
 • Driftsinntekter 447 millioner kroner mot 398 millioner kroner i 4. kvartal 2005. Vekst på 12,3 prosent
 • Driftsresultat (EBIT) 84 millioner kroner mot 66 millioner kroner i 4. kvartal 2005. Vekst på 27,3 prosent
 • EBIT margin 18,8 prosent mot 16,6 prosent i 4. kvartal 2005
 • Resultat før skatt (EBT) 83 millioner kroner mot 56 millioner kroner i 4. kvartal 2005. Vekst på 47,4 prosent
 • Ordreinngang 427 millioner kroner mot 335 millioner kroner i 4. kvartal 2005. Vekst på 27,2 prosent
 • Kontantstrøm fra drift er positiv med 63 millioner kroner
Hovedtall 2006
 • Driftsinntekter 1 529 millioner kroner mot 1 492 millioner kroner i 2005. Vekst på 2,5 prosent
 • Driftsresultat (EBIT) 241 millioner kroner mot 210 millioner kroner i 2005. Vekst på 14,8 prosent
 • EBIT margin 15,7 prosent mot 14,0 prosent i 2005
 • Resultat før skatt (EBT) 218 millioner kroner mot 172 millioner kroner i 2005. Vekst på 26,3 prosent
 • Ordreinngang 1 686 millioner kroner mot 1 512 millioner kroner i 2005. Vekst på 11,5 prosent
 • Ordrereserve 966 millioner kroner mot 807 millioner kroner i 2005. Vekst på 19,7 prosent
 • Kontantstrøm fra drift er positiv med 115 millioner kroner
 • Styret i Block Watne Gruppen ASA vil foreslå et utbytte på 2,50 kroner per aksje
 
For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 23 24 60 42, +47 907 71 315

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner

Dokumenter og linker