Sterke resultater i BWG Homes

(Oslo 15. februar 2008) Driftsinntektene for 4. kvartal 2007 ble NOK 931 millioner, opp NOK 28 millioner (3,1 %) sammenlignet med 4. kvartal 2006 (proforma). Proforma driftsresultat (EBIT) for kvartalet ble NOK 148 millioner, opp NOK 18 millioner (13,6 %) sammenlignet med samme kvartal 2006. EBIT marginen for kvartalet ble 15,9 % mot 14,4 % for 4. kvartal 2006.

- Driftsinntekter og driftsresultatet for 4. kvartal 2007 i BWG Homes viser en positiv utvikling. Konsernet har en tilfredsstillende ordrereserve og produksjonskapasitet ved inngangen til 2008. Dette bør bidra til å sikre en fornuftig omsetningsutvikling inn i 2008 selv om de markedsmessige svingninger skulle vedvare en tid. Vi er av den oppfatning at makrobildet i Norge og Sverige med høy aktivitet, lav arbeidsledighet og et fornuftig rentenivå bør gi grunnlag for en relativt stabil utvikling og vekst fremover innen vårt hovedmarked - fornuftig prisede eneboliger, småhus og mindre leilighetsbygg i utkanten av de store pressområdene, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes.
 
Hovedtall 4. kvartal 2007
 •               Driftsinntekter 931 * millioner kroner (903 millioner kroner). Vekst på 3,1 prosent
 •               Driftsresultat (EBITDA) 155 * millioner kroner (126 millioner kroner). Vekst på 22,9 prosent
 •               Driftsresultat (EBIT) 148 millioner kroner (130 millioner kroner). Vekst på 13,6 prosent
 •               EBIT margin 15,9 prosent (14,4 prosent)
 •               Resultat før skatt (EBT) 127 millioner kroner (114 millioner kroner). Vekst på 2,9 prosent
 •               Ordreinngang 765 * millioner kroner (817 millioner kroner). Ned 6,4 prosent
 •               Kontantstrøm fra drift er positiv med 98 * millioner kroner
 • (Alle tall er proforma unntatt *)
   
  Hovedtall 2007
 •               Driftsinntekter 3 272 millioner kroner (3 059 millioner kroner). Vekst på 7,0 prosent
 •               Driftsresultat (EBITDA) 441 millioner kroner (397 millioner kroner). Vekst 10,9 prosent
 •               Driftsresultat (EBIT) 429 millioner kroner (402 millioner kroner). Vekst på 6,9 prosent
 •               EBIT margin 13,1 prosent (13,1 prosent)
 •               Resultat før skatt (EBT) 333 millioner kroner (325 millioner kroner). Vekst på 2,5 prosent
 •               Ordreinngang 3 387 millioner kroner (3 260 millioner kroner). Vekst på 3,9 prosent
 •               Ordrereserve 1 949 * millioner kroner (1 909 millioner kroner). Vekst på 2,1 prosent
 •               Kontantstrøm fra drift er positiv med 123 * millioner kroner
 • (Alle tall er proforma unntatt *)
   
  Utbytte for regnskapsåret 2007
  Styret i BWG Homes ASA vil foreslå for Generalforsamlingen et utbytte på 2,00 kroner per aksje som utgjør 65,7 prosent av årets resultat etter skatt. Dette er i tråd med selskapets policy om utbetaling av et utbytte på 50 til 70 prosent av resultatet.
   
   
  For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.
   
  Kontaktinformasjon:
  Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
  Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 23 24 60 42, +47 907 71 315
   
  BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet omfatter i dag merkevarene Block Watne i Norge, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes selger og bygger boliger gjennom egne boligprosjekter og for kunder med egen tomt. Som en ledende boligbygger i sine markeder, leveres det årlig mer enn 2 500 nye boliger. BWG Homes har 1 360 ansatte. Omsetning i 2007 var på vel 3,2 milliarder kroner.

  Om oss

  BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

  Dokumenter og linker