Sterkt resultat, solide marginer og positiv kontantstrøm

BWG Homes ASA hadde operative driftsinntekter på NOK 756 millioner i 2. kvartal 2010. Det er en økning på 13,4 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2009. Driftsresultatet (operativ EBITDA) ble NOK 93 millioner, en økning på 41,9 prosent. Kvartalets operative EBITDA-margin ble 12,2 prosent, og kvartalets operative EBIT-margin ble 11,6 prosent.

 

Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var NOK 1 831 millioner. Ordrereserven har økt med 43,2 prosent i forhold til samme periode i 2009.

 

Kontantstrøm fra drift for kvartalet var positiv med NOK 103 millioner, noe som er en forbedring på NOK 26 millioner i forhold til samme kvartal i 2009. Netto rentebærende gjeld ble redusert med NOK 62 millioner fra årsskiftet, og er NOK 85 millioner lavere enn ved utgangen av 2. kvartal 2009.

 

- Større produksjonskapasitet og stabil drift kombinert med god utvikling i salget har resultert i vekst i omsetningen og i resultater. Vi vurderer driftsresultatet og marginbildet som tilfredsstillende. Konsernet har en solid ordrereserve, og makrofaktorene som påvirker våre segmenter i boligmarkedet er overveiende positive. Utsiktene for videre vekst og resultatforbedring bør være gode, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes ASA.

 

- Godt salg og solid ordrereserve gir grunnlag for videre styrking av produksjonskapasiteten og bemanningen i både den norske og den svenske virksomheten for å møte en sterk etterspørsel etter nyproduserte boliger. Det arbeides også aktivt med å skaffe nye tomteområder for å kunne utvikle flere boligprosjekter i egen regi, sier Lars Nilsen.

 

Operasjonelle hovedtall i 2. kvartal 2010 *:

 • Operative driftsinntekter: NOK 756 millioner (NOK 667 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 93 millioner (NOK 65 millioner)
 • Operativ EBITDA-margin: 12,2 % (9,8 %)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 88 millioner (NOK 60 millioner)
 • Operativ EBIT-margin: 11,6 % (9,1 %)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK 103 millioner (NOK 77 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 849 millioner (NOK 826 millioner)
 • Ordrereserve: NOK 1 831 millioner (NOK 1 279 millioner)

Operasjonelle hovedtall i 1. halvår 2010 *:

 • Operative driftsinntekter: NOK 1 420 millioner (NOK 1 344 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 175 millioner (NOK 137 millioner)
 • Operativ EBITDA-margin: 12,3 % (10,2 %)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 167 millioner (NOK 121 millioner)
 • Operativ EBIT-margin: 11,7 % (9,0 %)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK 78 millioner (NOK 52 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 1 724 millioner (NOK 1 538 millioner)

* De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1 i kvartalsrapporten.

 

Konsernregnskapets hovedtall (IFRS) i 2. kvartal 2010:

 • Driftsinntekter: NOK 690 millioner, ned 7,1 %
 • Driftsresultat EBITDA: NOK 57 millioner, ned 45,5 %
 • Driftsresultat EBT: NOK 34 millioner, ned 58,9 %

 Konsernregnskapets hovedtall (IFRS) i 1. halvår 2010:

 • Driftsinntekter: NOK 1 327 millioner, opp 1,0 %
 • Driftsresultat EBITDA: NOK 118 millioner, ned 17,9 %
 • Driftsresultat EBT: NOK 84 millioner, opp 63,9 %

 

For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.

 

 

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker