Valutakonvertering av langsiktig gjeld

BWG Homes ASA har som følge av den fordelaktige utviklingen i NOK/SEK kursen konvertert MNOK 633 av konsernets langsiktige gjeld til svensk kronegjeld (MSEK 723). Konverteringen er gjort til kurs NOK/SEK 87,50.

Konsernets langsiktige gjeld per utgangen av 2. kvartal 2010 utgjorde MNOK 1 108.

Konsernet har med dette realisert en gjeldsreduksjon som følge av kursutviklingen fra desember 2009 til oktober 2010 på ca MNOK 57. BWG Homes oppnådde i 2009 en gjeldsreduksjon som følge av kursutviklingen på ca MNOK 90.

Konverteringen gir ingen umiddelbare resultateffekter eller kontantstrømeffekter. Fremover vil det konverterte beløp medføre at bokført langsiktig rentebærende gjeld igjen svinger med endringer i kursforholdet NOK/SEK.

 

Kontaktinformasjon:

Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner