Valutaveksling gjennomført for langsiktig gjeldBWG Homes ASA har hatt en betydelig andel av konsernets gjeld til Nordea etablert i svenske kroner innenfor en flervalutaavtale inngått av datterselskapet BWG Homes AB. Av den langsiktige gjelden i svenske kroner som utgjorde SEK 859 millioner per 22. desember 2009, er med bakgrunn i den fordelaktige utviklingen i NOK/SEK kursen gjennom 2009, SEK 834 millioner konvertert til NOK gjeld. Vekslingen ble gjort til gjennomsnittskurs NOK/SEK 80,30. Konsernet har med dette realisert en gjeldsreduksjon i året 2009 på rundt NOK 90 millioner som følge av et fall i kursen på svenske kroner fra NOK/SEK 90,42 ved inngangen til 2009. Vekslingen gir ingen umiddelbare resultateffekter eller kontantstrømeffekter, men innebærer at konsernets langsiktige gjeld i balansen ikke lenger vil svinge som følge av utviklingen i valutakurs. Samtidig er tidligere inngåtte fastrentekontrakter avsluttet. Utgangen av disse kontraktene har ingen resultateffekt og heller ingen umiddelbar kontantstrømeffekt.  Kontaktinformasjon:Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner