Vekst i omsetning og resultater

BWG Homes ASA hadde operative driftsinntekter på NOK 928 millioner i 1. kvartal 2011. Det er en økning på 29,2 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2010. Driftsresultatet (operativ EBITDA) ble NOK 99 millioner, en økning på 20,0 prosent. Kvartalets operative EBITDA-margin ble 10,7 prosent, og kvartalets operative EBIT-margin ble 10,1 prosent.

 

Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var NOK 2 051 millioner. Ordrereserven har økt med 22,0 prosent i forhold til samme periode i 2010.

 

Kontantstrøm fra drift for kvartalet var negativ med NOK 214 millioner. Netto rentebærende gjeld er økt med NOK 62 millioner sammenlignet med 1. kvartal 2010, og med NOK 220 millioner fra årsskiftet. Negativ kontantstrøm og økt rentebærende gjeld er en konsekvens av vesentlig høyere aktivitet i kvartalet.

 

- Ordrereserven er meget solid. Det har gitt grunnlag for økt produksjon og derved vekst i omsetning i kvartalet for både den norske og den svenske virksomheten. Konsernets driftsresultat viser også økning. Den norske virksomheten (segment Norge) kan vise til et solid resultat og sterke marginer. Den svenske virksomheten (segment Sverige) har en vesentlig økt omsetning, men marginene er presset. Dette skyldes dels tekniske utfordringer i produksjonen, og dels noe lavere volum enn bemanningsnivået er etablert for, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes ASA.

 

- Vi vurderer markedsutsiktene til å være overveiende positive, selv om markedssituasjonen nå er mer krevende for småhusbransjen i Sverige. Etterspørselen etter nye boliger er stor, men kundenes kjøpsprosesser tar lenger tid. Dette skyldes i hovedsak betydelig økte løpende lånekostnader for boligkjøpere etter innføringen av bolånetaket, avdragsstruktur og økt rentenivå. Anskaffelse av nye attraktive tomteområder for å utvikle flere boligprosjekter i egen regi og øke produksjonsvolumet vil være sentrale fokusområder videre i 2011, sier Nilsen.

 

Operasjonelle hovedtall i 1. kvartal 2011*:

  • Operative driftsinntekter: NOK 928 millioner (NOK 718 millioner)
  • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 99 millioner (NOK 83 millioner **)
  • Operativ EBITDA-margin: 10,7 % (11,5 % **)
  • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 94 millioner (NOK 79 millioner)
  • Operativ EBIT-margin: 10,1 % (10,9 %)
  • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK -214 millioner (NOK -25 millioner)
  • Ordreinngang: NOK 1 027 millioner (NOK 968 millioner)
  • Ordrereserve: NOK 2 051 millioner (NOK 1 681 millioner)

 

* De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1 i kvartalsrapporten.
** Inkluderer tilbakeføring av NOK 8,2 millioner vedrørende pensjonsforpliktelser i Block Watne AS.

 

Konsernets resultatregnskap (IFRS) fremgår av side 9 i kvartalsrapporten.

 

For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.

 

 

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner

Dokumenter og linker