Vellykket emisjon og spredningssalg i Block Watne Gruppen

(Oslo 16. mars 2006) Block Watne Gruppen har gjennomført en emisjon og et spredningssalg til 33 kroner per aksje. Det indikerte prisintervallet var 28 til 33 kroner per aksje. Den institusjonelle delen av tilbudet var 21 ganger overtegnet på 33 kroner per aksje, og det totale tilbudet var 19 ganger overtegnet på denne prisen.  
 
Block Watne Gruppen har gjennomført en vellykket prosess for salg og nytegning av aksjer før selskapet noteres ved Oslo Børs fredag 17. mars.
 
Det indikerte prisintervallet for emisjonen og nedsalget var satt fra 28 til 33 kroner per aksje. Den endelige prisen per aksje er fastsatt til 33 kroner, og den totale transaksjonen er tegnet 19 ganger på denne prisen.
 
Prisen på 33 kroner per aksje tilsvarer en markedsverdi av selskapet på 1 485 millioner kroner etter emisjonen. Det er totalt tildelt 22,44 millioner aksjer til en verdi av 741 millioner kroner. Det ble hentet inn brutto 165 millioner kroner i ny egenkapital i emisjonen. Samtidig har Lani Invest AS solgt aksjer for 576 millioner kroner.
 
- Vi har fått en meget god mottakelse i aksjemarkedet, både i Norge og internasjonalt. Jeg er godt fornøyd med den høye interessen markedet har vist selskapet. Det er spesielt hyggelig at så mange medarbeidere viser oss tillit ved å kjøpe aksjer i selskapet, sier konsernsjef Lars Nilsen i Block Watne Gruppen.
 
Om lag 65 prosent av aksjene ble tildelt internasjonale investorer. Om lag 8 prosent av aksjene ble tildelt i tilbudet til private investorer. Etter transaksjonen har selskapet
45 000 000 utestående aksjer og nær 1 600 aksjonærer.
 
Samtidig med det offentlige aksjetilbudet har Block Watne Gruppen tilbudt sine ansatte å tegne aksjer. Av 560 ansatte har hele 174 valgt å tegne aksjer, og totalt er det tildelt 67 600 aksjer til de ansatte i ansatte-delen av transaksjonen. Prisen i ansatte-delen er satt til 26,40 kroner, lik prisen i tilbudet fratrukket en rabatt på 20 prosent.
 
Nedsalget inkluderer 2,04 millioner eksisterende aksjer som SEB Enskilda ASA som hovedtilrettelegger har valgt å overtildele. SEB Enskilda vil sende egen melding om dette.
 
Melding om tildeling vil bli sendt ut 16. mars, og levering av aksjer er forventet å skje den 21. mars til private investorer og ansatte, og 22. mars til institusjonelle investorer. Levering av aksjer forutsetter korrekt betaling som beskrevet i prospektet.
 
Investorer som ønsker å vite mer om fordelingen, kan kontakte SEB Enskilda ASA eller DnB NOR Markets. For investorer som har tilgang til investortjenester gjennom sin kontofører i VPS, er det mulig å kontrollere fordelingen av aksjer fra og med 16. mars.
 
Aksjene i Block Watne Gruppen forventes å bli tatt opp til handel på Oslo Børs fredag 17. mars. Block Watne Gruppen handelssymbol blir BWG.
 
Om Block Watne
Block Watne er en av Norges ledende boligbyggere. Virksomheten omfatter kjøp og utvikling av tomteområder for utbygging og salg av boliger for privatmarkedet. Block Watne har totalt bygget mer enn 80.000 boliger, og leverer årlig mer enn 1.000 nye boliger. Av selskapets 560 ansatte er mer enn 350 faglærte tømrere som arbeider i spesialiserte arbeidslag. Hvert hus bygges fra grunnen av med velprøvde og kostnadseffektive metoder utviklet gjennom mange år. Block Watne har 21 kontorer spredt over hele landet fra Steinkjer til Kristiansand, med vekt på attraktive bo-områder utenfor de største pressområdene. Selskapet hadde en omsetning på nær NOK 1,5 milliarder i 2005 og et driftsresultat på NOK 210 millioner på pro forma basis.
 
Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, +47 23 24 60 00
Finansdirektør Ketil Kvalvik, +47 907 71 315

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Abonner