August 2014
NY APP GIR INSPIRASJON TIL ARKITEKTER

Nå kan landets arkitekter la seg inspirere av teglets mange fordeler. – Byggitegl.no har utviklet en ny web-app med spesielt tanke på samarbeid mellom arkitekter og teglprodusenter.

”Det er håpet vårt at tegl-appen vil inspirere og bli et godt samtale- og samarbeidsredskap når det f.eks. skal velges de mest bærekraftige, energiriktige og holdbare løsningene eller utvikles nye teglsteinsformater som matcher arkitektenes visjoner”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.Appen skisserer de mange fordelene ved å bygge i tegl, fra evnen til å skape et godt inneklima og et lavt behov for vedlikehold til de store økonomiske gevinster, som blant annet skyldes besparelser på varme og utskiftning av materialer. Appen inneholder også en rekke konkrete eksempler som illustrerer de mange mulighetene.

Appen dekker et behov
”I teglbransjen har vi erfart et stort behov for et kreativt samtaleredskap når arkitekter og teglprodusenter møtes. Appen imøtekommer dette behovet”, forteller Tommy Bisgaard.

Se teglappen her

Les mer om tegls mange fordeler på www.byggitegl.no

DET GODE HÅNDVERKET STÅR HØYT I KURS GRØNNE SERTIFIKATER KAN FREMME ”GREENWASHING”

Teglbransjen opplever et stigende fokus på det gode håndverket fra entreprenørenes 
side. Men det gode håndverket, som også omfatter det å bygge feilfritt og vedlikeholdsfritt, krever både produktivitetsfremmende tiltak på byggeplassen og den rette innstillingen til arbeidet. 

En sertifisering for bærekraft er en godkjennelse og kan også være en form for ”greenwashing”, som kan bli misbrukt markedsmessig. Visse, såkalte, ”grønne” sertifiseringer ser alt for snevert på begrepet «bærekraft». Det kan både villede forbrukerne, myndighetene og andre beslutningstakere, samt åpne muligheter for greenwashing og urettferdige eller ulovlige konkurransefordeler.

Les mer

Ler mer

BOLIGSELSKAPER KAN SPARE MILLIONER MED MURVERK

Vedlikeholdsfrie mursteinbygg med lave omkostninger til energi og drift kan spare boligselskapene for millioner. Det viser erfaringer fra både Sverige og Danmark.

”Boligselskapene administrerer en bygningsmasse som skal kunne tåle både vind og vær og slitasje fra mange forskjellige typer beboere, uten å miste rentabilitet. Derfor er det opplagt for boligselskapene å tenke i totaløkonomi. - Det vil si i langsiktige og holdbare løsninger når det gjelder materialer og disses samspill med bygningenes overordnede arkitektur”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no, som i mange år har beskjeftiget seg med nybygg og renovering av utleie-eiendommer.


Store besparelser ved å tenke i totaløkonomi
Ifølge sivilingeniør Jens Staalby, medforfatter til boken ”Partnering ABC – En håndbog for bygherrer”, løper omkostninger til drift og vedlikehold av offentlige og næringsmessige bygg over 25-35 år generelt opp i flere ganger anleggsprisen. Tenker byggherren derimot i totaløkonomi, herunder minimering av omkostninger til drift, service og vedlikehold, blir det mulig å spare helt opp til 20 % av de samlede omkostningene.


“Det er mange millioner for boligselskapene som kan hentes hjem ved å velge de riktige løsningene. Men det krever at man tenker fasader, innervegger, gulvbelegg, overflater, fliser, energikilder osv. inn i en samlet helhet. – Ofte betyr det litt større anleggsutgifter, men det gir store besparelser på lengre sikt”, forklarer Tommy Bisgaard.

Arkitektoniske løft gir bedre sosialt miljø
Ifølge Tommy Bisgaard er den optimale løsningen fullmurte teglvegger. Dermed får man glede av alle fasetter av murverkets egenskaper, både som klimaskjerm og i forhold til inneklima og energiriktighet. – Men det er også store gevinster å hente ved renovering eller etterisolering av fasaden:


“Både i Sverige og i Danmark er det enormt positiv erfaring med murstein til renovering av nedslitte og sosialt belastede bebyggelser. – Det har medført markant mindre hærverk, større trygghet for beboerne og en mer innbydende arkitektur som tiltrekker mer ressurssterke beboere”, forteller Tommy Bisgaard.

Les mer om økonomi og tegl på www.byggitegl.no

Kontakt

Direktør
Tommy Bisgaard
Vestergade 11
1456 København K
Tlf. +45 3332 3434
E-mail: kalktegl@mail.dk

www.byggitegl.no

Avmeld nyhetsbrev