Byggitegl.no samler all kunnskap om murstein/tegl og tegltak

Et tett samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark har muliggjort en unik kunnskapsdeling innen  bygging med tegl. Banebrytende forskningsresultater som gagner både byggebransjen og forbrukerne.

Kalk- og Teglverksforeningen anno 1893 i Danmark har i de siste årene ivaretatt teglbransjens interesser hos våre nordiske brødre. I begynnelsen konsentrerte aktivitetene seg kun om Danmark, men de siste årene har bransjeorganisasjonen også ivaretatt teglbransjens interesser i både Norge og Sverige. Gjennom det tette nordiske samarbeidet har vi fått direkte mulighet til å spre unik kunnskap om bl.a. byggemetoder og materialegenskaper for murhus med tegltak.

Banebrytende forskning hos Teknologisk Institutt

Teknologisk Institut i Århus har et senter som er spesialisert innen murverk. Instituttets forskere initierer og deltar i utviklingsprosjekter og tilbyr ekspertrådgivning i alle faser og aspekter av bygninger i mur (alt. murhus). All kunnskap om murverk samles av den danske Kalk- og Teglværksforening, som stiller den banebrytende forskningen om bygninger i mur (alt. murhus) til rådighet for hele Norden. I tillegg til forskning fra Teknologisk Institut formidler bransjeorganisasjonen også annen utenlandsk forskning i murverk via tre hjemmesider for de skandinaviske landene: www.bygitegl.dk, www.byggitegl.no og www.byggitegel.se.

Mange utviklingsprosjekter

Murarbeid, bygging av tegltak og fasadepuss er et gammelt håndverk i Danmark, men det er i stadig utvikling – ikke minst på grunn av den målrettede forskningen hos Teknologisk Institut finansiert av Kalk- og Teglværksforeningen. Spesialavdelingen for murverk gjennomfører en lang rekke utviklingsprosjekter sammen med teglbransjen, og det er et samarbeid, som Kalk- og Teglværksforeningen setter stor pris på:

"Utviklingen i bransjen medfører nye krav om produktivitet og energimessig optimering, og det nødvendiggjør en fortsatt utvikling av materialer og produkter. Dessuten må utføring og konstruksjoner stadig optimeres, spesielt fordi vi om kun et par år må bygge alle hus til et nesten null-energinivå. Her har innsatsen fra forskerne ved Teknologisk Institut avgjørende betydning", forteller Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen og Byggitegl.no.

"Mursteinsbygg med tegltak har alltid hatt en ledende posisjon i Danmark gjennom hundrevis av år, og er også i ferd med å få et sterkt fotfeste i Sverige og Norge. Her må man også huske at bygninger bygget med murstein i Norge var dominerende frem til 1960-tallet. Det finnes fremdeles mange eldre bygninger i mange bysentra bygget i tegl. Derfor håper jeg inderlig at den innsamlede kunnskapen på området gagner den nordiske byggebransjen som helhet og for forbrukerne, som via stigende etterspørsel er med på å tegne en lys fremtid for det murte bygg i hele Norden", uttaler Tommy Bisgaard.

Få innblikk i den unike kunnskapen om bygninger i mur (alt. murhus) på www.byggitegl.no eller www.teglapp.no.

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia