Det dyre mursteinshuset er en myte

Vil du kutte en fjerdedel av dine boligkostnader? Da bør du overveie et mursteinshus. Det viser en undersøkelse fra det tyske byggforskningsinstituttet, IFB. Murstein ruster deg samtidig bedre økonomisk mot fremtidens mer ekstreme klima.

Mursteinshus er 7 % billigere å bygge og hele 24 % billigere å vedlikeholde sammenlignet med hus av tre. Det er konklusjonen på en undersøkelse fra det tyske Institut für Bauforschung, IFB. Undersøkelsen har sammenlignet data fra 2 identiske bygninger bygget i henholdsvis murstein og tre.

Det dyre mursteinshuset er en myte

Den tyske undersøkelsen er en blant mange, som gjør opp med forestillingen om at et mursteinshus er en dyr investering i forhold til f.eks. tre, når man ser på hele bygningens levetid.

”Alt for mange boligeiere og større byggherrer tenker for kortsiktet når det gjelder boligøkonomi. Den beste boligøkonomien oppstår når man inkluderer kostnader til bl.a. energi og vedlikehold i hele bygningens levetid. Det er her et mursteinshus blir til den ultimate langtidsinvesteringen”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no

Han påpeker samtidig at murstein også gir optimal klimasikring: ”Vi vet fra flere europeiske analyser at murstein klarer seg markant bedre når ekstremværet øker, uansett om det er jordskjelv, laviner, stormer eller oversvømmelser”, uttaler Tommy Bisgaard.

Klimasikring gagner samfunnsøkonomien

En av de undersøkelsene Tommy Bisgaard refererer til, er en østerriksk byggforskningsanalyse foretatt etter den store oversvømmelsen i 2002 av Bautechnisches Institut Linz.

Undersøkelsens fokus var vannets påvirkning av byggematerialene i de rammede husene og etterfølgende kostnader til reparasjoner. Konklusjonen var entydig: Murverk minsket skadene fra oversvømmelsen betydelig, mens trekonstruksjoner krevde enorme reparasjoner og stor materialeutskiftning.

Samlet sett var kostnadene til reparasjon av et mursteinshus kun 5600 Euro, dvs. litt over 51 000 norske kroner. Trehus derimot kostet hele 33 200 Euro, dvs. nesten 301 000 norske kroner å reparere.

Les mer om de økonomiske fordelene ved mursteinsbygg på www.byggitegl.no eller www.teglapp.com

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia