Et verdig liv for våre eldre krever også de riktige boligene

Eldreomsorg er et område med knappe resurser. Noen av landets eldre har derfor måttet erfare at deres livsvilkår forringes i takt med flere besparelser. Det er likevel mulig å oppføre bærekraftige eldreboliger, som både gir kvalitet for innbyggerne og besparelser for kommunene over mange år, noe som kan være påkrevet, da vi også blir flere eldre.

”Man er nødt til å tenke i byggematerialer som sikrer et godt inneklima hvis man vil ha de optimale eldreboligene. Mange eldre plages av problemer med luftveiene. Derfor er det uforsvarlig å plassere dem i bygg med dårlig inneklima, hvor f.eks. trekk, varierende temperatur, støv, partikler, fukt eller muggsopp i materialene forverrer symptomene deres”, uttaler Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

 Godt inneklima og økt boligkvalitet er samtidig ensbetydende med store besparelser for kommunene, noe man også har sett ved f.eks. skolebygg.

Kvalitet og besparelser går hånd i hånd
Eldreboliger i murstein og tegl gir kommunene den beste investeringen for pengene, da murstein og tegl holder sin verdi bedre enn de fleste andre byggematerialer. Det viser bl.a. en undersøkelse som White Arkitekter har foretatt. Allerede etter 10 år er et mursteinshus 15 % mer lønnsomt enn f.eks. et trehus. Etter 50 år er tallet steget til 21 %. Tommy Bisgaard forklarer dessuten at driftsomkostningene ved teglhus er mindre enn ved bruken av de fleste andre materialer.

”Murverk og tegl holder i tillegg stabile temperaturer i boligen. Er boligen bygget som et passivhus vil det være enda flere besparelser, da oppvarmingen produseres av f.eks. solvarme eller varmen fra de menneskene og apparatene som er i huset. I tillegg krever murverk ingen overflatebehandling eller maling. Det minsker driftsomkostningene markant”, forklarer Tommy Bisgaard.

Les mer om teglbygg på www.byggitegl.no

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Abonner

Multimedia

Multimedia