Fremtidens tak er et tegltak

Klimaet i Norge har alltid vært veldig vekslende, og det stiller høye krav til boligens materialer. Den globale oppvarming vil dessuten forsterke sårbarheten i hvert enkelt bygg. I fremtiden vil klimaendringer forårsake mer ekstremt vær med store mengder nedbør. Svingninger mellom frost og tøvær vil få alvorlige konsekvenser for bygningen. I dag finnes det mange forskjellige taktekkingsmaterialer, men få materialer har så gode og bærekraftige egenskaper som taktegl.

Når man skal renovere eller energieffektivisere huset sitt, er utskiftning av taket en viktig faktor. Taket er det mest utsatte stedet på huset, og skal kunne motstå all slags vær og vind. Det skal derfor være tett, holde på varmen og være så vedlikeholdsfritt som mulig.

Et forskningsprogram foretatt av SINTEF Byggforsk, viser at det i fremtiden vil være et større behov for å klimatilpasse bygninger, slik at de kan motstå stadig mer vekslende vær. Det omhandler bl.a. den stigende risikoen for fuktskader, pga. lange og våte årstider, når byggematerialene ikke rekker å tørke helt ut før de blir våte igjen.

Tegl er å fortrekke

”Ved å velge tegl som takmateriale, får man en meget holdbar løsning. Tegl har i mange tilfeller en holdbarhet på mer enn 100 år. Det krever minimalt vedlikehold og er motstandsdyktig overfor sol, regn, snø og skiftende temperaturer. Dette er svært viktige egenskaper, etterhvert som klimaet byr på mer regn, frost- og tineperioder. Samtidig får tegltaksteinene med tiden en patina, som bare gjør taket flottere. Det er et flott materiale, som er utrolig holdbart”, sier Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen.

Mange tror feilaktig at det veldig dyrt å legge et tegltak. Men når man regner alle kostnader og takets levetid, koster et tegltak ikke mer enn mange andre takbelegninger. Et godt og solid tegltak øker også i mange tilfeller husets totale verdi, noe som er en stor fordel om man overveier å selge boligen.

Miljøvennlig naturmateriale

Tegl er produsert av naturmaterialet leire. Det hentes opp fra grunnen og formes og brennes ved ca. 1000 grader. Brenningen gjør materialet til en meget solid og værhard takstein. Tegl er dessuten miljøvennlig å avhende, det forurenser hverken jorden eller drikkevannet, og har derfor en høy gjenbruksverdi.

Når teglet en gang om mange år skal avhendes, kan nesten 100 % resirkuleres og gjenbrukes til nybygging. Det gjør at tegl er en av de takmaterialene, som totalt sett belaster miljøet minst, teglets lange levetid tatt i betraktning. 

Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører inden for murværk og tegl står bag byggitegl.no. Sammenslutningen består af såvel norske producenter, forhandlere og udførende muremestre i samarbejde med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor branchen, samt å støtte forskning og utvikling innenfor produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeide med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Abonner

Multimedia

Multimedia