Frigir taket ditt miljøfarlige stoffer når det blir vått?

Nedbør resulterer ikke kun i oppklaring. Den kan også resultere i forurensing hvis miljøfarlige kjemikalier frigis fra fasader og tak. Kjemiske midler som brukes ved fremstillingen av lette takkonstruksjoner kan forurense grunnvannet vårt, og det kunne vært unngått med et mer miljøvennlig tegltak. 

Direktør Tommy Bisgaard fra Byggitegl.no forteller hvilken type bolig du skal se på hvis du vil ha et kjemikaliefritt tak: ”Takstein av tegl inneholder ingen skadelige stoffer, motsatt visse av de lette takkonstruksjonene, hvor kjemikalier kan sive ut med regnvannet når taket blir vått”, sier Tommy Bisgaard.

Ekstremt vær fordrer grønn tenkning
Mer ekstremt vær i Norge med mer nedbør gjør det enda mer relevant med et kjemikaliefritt og miljøvennlig tak. Flere nordmenn går også over til å ha mursteinshus med tegltak. De lette takkonstruksjonene kan være billigere å fremstille, hvorimot murstein og tegl kanskje er litt dyrere, men ikke krever kjemiske midler eller tilsetningsstoffer. Kjemi er hverken nødvendig under fremstillingen eller ved renovering og vedlikehold, og på lang sikt er tegltaket også meget økonomisk på grunn av den lange levetiden og den gode salgsverdien av boligen. Deponi av tegl ved nedrivning utgjør heller ingen miljørisiko, og tegl kan resirkuleres til f.eks. veiunderlag.

Takene forurenser regnvannet
Ifølge en undersøkelse utarbeidet av Naturstyrelsen i Danmark, inneholder regnvann en rekke skadelige stoffer, som bl.a. stammer fra hustak. Undersøkelsen viser at regnvannet som strømmer fra byområder, typisk inneholder tungmetaller, pesticider, patogenere og oljekomponenter.

Forurensing av regnvannet fra byområder skyldes også andre forurensningskilder, men ifølge undersøkelsen betraktes regnvann fra mange hustak generelt som forurenset.

Gift fra tak kan unngås
Det er mange grunner til at byggematerialene blir behandlet med kjemiske midler. Ifølge undersøkelsen tilsettes det f.eks. bløtgjørere og biocider til bekjempelse av soppvekst og mose på fasader og tak, og disse stoffene frigis til regnvannet når hustakene blir våte. Tommy Bisgaard forklarer at noen tak er mer utsatte, men at en teglstein ikke gir vekstbetingelser for sopp og mose. ”Mange er ikke klar over at et tradisjonelt tegltak også har en rekke miljømessige fordeler, så mer kunnskap på området vil sannsynligvis få flere til å velge den gode og langsiktige teglløsningen fra starten av”, forteller Tommy Bisgaard.

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Abonner

Multimedia

Multimedia