Husene våre råtner

Den dystre fremtiden for norske bygg: Nesten alle landets hus havner i høyrisikosonen for råteskader. Det viser forskning fra Meteorologisk Institutt og Sintef.

Høyrisikosonen for fuktskader vokser. Det er klimaendringene som er synderen: Høyere temperaturer gir mer fukt og større veksling mellom frost- og tineperioder. I dag ligger ca. 650 000 av landets hus i høyrisikosonen for råteskader, mens ca. 2,4 millioner hus har moderat råterisiko og 300 000 hus lav risiko. Klimautviklingen snur dette på hodet. I løpet av dette århundre vil ca. 2,5 millioner hus ligge i høyrisikosonen, 800 000 hus i moderat risiko og kun ca. 15 000 hus i lavrisiko. Forandringene kan allerede ses og merkes, det viser et prosjektsamarbeid mellom Meteorologisk Institutt og Sintef Byggforsk.

Det må handles nå

Situasjonen er alvorlig. Men hva kan man gjøre for å løse problemet? Man kan bygge med murstein! Ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen fra Meteorologisk Institutt, håndterer nemlig murte hus i tegl lettere klimaendringene. Det underbygges av mange års erfaring og forskning fra bl.a. Danmark, hvor klimaet er mer fuktig enn det norske, samt det faktumet at Danmark har flere frost- og tinesykluser pr. år enn Norge. I Danmark har murstein i flere hundre år i tillegg vært det foretrukne byggematerialet til husenes klimaskjerm. På den måten har over 90 % av alle eneboliger i Danmark tegl i fasaden i form av murstein, samt mange hus har også tegltak.

Vi etterspør fremtidssikring

Ifølge Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no, har teglbransjen de seneste årene opplevd en stadig stigende interesse for murstein og tegl i hele Norden, både i forbindelse med nybygg og rehabilitering av eksisterende fasader:

”Folk er generelt blitt mye mer oppmerksomme på hvor store kostnader klimaendringene kan påføre deres økonomi. De ønsker å fremtidssikre både bygningen rent fysisk og boligøkonomien. Derfor velger de tegl”, forteller Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Tegl har som materiale en naturlige evne til å oppta og avgi fukt uten å ta skade, samt kan tåle frost og et vått klima. I tillegg er tegl et uorganisk materiale som ikke gir næring til sopp og råte. Tegl har samtidig en uovertruffen holdbarhet på mer enn 150 år, og krever minimalt vedlikehold.

Les mer om mulighetene for rehabilitering og nybygg med tegl på www.byggitegl.no og www.teglapp.com

Hør klimaforsker Hans Olav Hygen fortelle om klimaendringer og bygg her

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia