Kommuner kan spare store summer på å investere i tegl

Skolebygg og løpende vedlikehold er store poster i kommuneøkonomien. Derfor velger flere av landets kommuner å bygge i bærkraftige materialer som krever minimalt vedlikehold og med svært lang levetid. 


Asker kommune har gjennomført en lønnsomhetsanalyse som viser at det er millioner å spare, hvis man gjennom en årrekke velger å bygge i tegl. Sivilingeniør og mangeårig byggesjef i Asker Kommune, Erling Malm, har over en lang periode arbeidet aktivt med de økonomiske fordelene ved å bygge i tegl, i kommunens byggeprosjekter.

Tegl er vesentlig mer lønnsomt på sikt enn andre byggealternativer som trekledninger og platematerialer i metall. Grunnen til dette er at de som eier teglbygg har langt mindre kostnader med vedlikehold. Våre lønnsomhetsanalyser har vist at bygg hvor man benytter bærende teglmurverkskontruksjoner fullt ut, gir optimale løsninger. Det vil si at tegl brukes i fasader og i den indre vangen, og som et bærende element for dekkene”, uttaler Erling Malm til pressen.

Erfaringer viser at skolebygg med bærende konstruksjoner i tegl også reduserer byggetiden i forhold til andre materialer. ”Til sammen gjør redusert byggetid, og mindre vedlikeholdskostnader teglbygg klart rimeligere for kommunen, i tillegg til at de er tidsriktige og energibesparende konstruksjoner”, sier Erling Malm.

Tegl er å foretrekke

Hvis man vil unngå behov for vedlikeholde av skolebygg i tide og utide – både ute og inne, skal man bygge i murstein. Tegl trives veldig godt i det norske klima. Den påvirkes minimalt av vær og vind, og har det best uten noen form for overflatebehandling eller maling. Tegl holder også i veldig lang tid – og lengre enn de fleste fasadetyper.

Tegl er et nesten uforgjengelig materiale, som kan tåle mye – også det norske klima. Derfor er det sunn fornuft å bygge i tegl, som er en verdisikker investering. Skoler oppført i tegl gir et problemfritt bygg uten store utgifter til vedlikehold – det gjelder også innendørs. Teglfasader skal f.eks. ikke males og krever derfor minimalt vedlikehold i forhold til andre byggematerialer, som f.eks. tre, forteller Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no

Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia