Legg teglstein på taket

Skal taket skiftes, lønner det seg å se på boligens arkitektur, takets levetid og materialets behov for vedlikehold

Skal taket skiftes, er det selvfølgelig viktig med et tak som passer til husets arkitektur og stil. Har man funnet drømmeboligen man regner med å bli boende i, er det samtidig en god idé å tenke over materialets levetid og dets behov for vedlikehold. Der noen har valgt platekonstruksjoner av metall, som kanskje holder i 30 år, ser flere og flere i dag gevinsten med å velge teglstein som holder seg i over 100 år.

”Hvis du skal skifte tak, er det en god idé å rådføre seg med en fagmann. Taket skal holde i mange år og det skal være tett. Vil man legge taket selv, kan man kjøpe komplette takpakker hvor alle deler er inkludert og hvor taksteinen og tilbehøret passer sammen. Man skal nøye overveie om man er gjør-det-selv typen og være oppmærksom på at forarbeidet er utrolig viktig for resultatet,” forteller Tommy Bisgaard, direktør for byggitegl.no.

Forarbeidet består bl.a. i å reparere eller legge et nytt undertak og sørge for at avstandslister og lekter er plassert riktig.

”Når forarbeidet er på plass, kan selve leggingen og fastgjørelsen av takteglsteinene utføres relativt hurtig. Husk alltid å følge bruksanvisningen så taket blir tett,” sier Tommy Bisgaard avslutningsvis.

Gode råd
Se på boligens type – hvilket tak passer til huset?
Hvor lenge skal taket holde?
Hvor mye energi og økonomi vil man bruke på vedlikehold?
Stilles det spesielle krav fra kommunen til takbelegningen i området?

Se mer på byggitegl.no

Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører inden for murværk og tegl står bag byggitegl.no. Sammenslutningen består af såvel norske producenter, forhandlere og udførende muremestre i samarbejde med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor branchen, samt å støtte forskning og utvikling innenfor produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeide med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia