Murstein holder på varmen

Ny forskning viser at en fullmurt bygning vanligvis vil ha et beregnet energibehov som er opp til 10-15 % lavere enn en tilsvarende ekstra lett bygning.

Tall fra Nordic Journal of Architectural Research viser at klimaforandringene vil medføre et varmere klima. I fremtiden vil temperaturen stige med minst 3 grader både sommer og vinter. Konsekvensen er, at fremtidens behov for oppvarming vil reduseres med 15%, mens den energien som skal brukes til avkjøling, vil stige med 40%.

”Termisk masse er den tekniske betegnelsen på byggematerialers evne til å oppta og avgi varme, og på den måten holde på varmen i boligen. Murverk har en høy termisk masse og er velegnet til å akkumulere overskudsvarme. Veggene opptar varme om dagen og avgir den om natten. En lett konstruksjon i materialer som f.eks tre, gips, stål og glass har ikke den samme evnen til å akkumulere overskuddsvarme. Derfor krever lette konstruksjoner mer energi enn teglhus i kalde perioder”, forklarer Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no

Vi sparer på varmen, men bruker pengene på avkjøling

Kort fortalt har tunge konstruksjoner flere egenskaper som gjør at risikoen for overopphetning om sommeren reduseres. På den måten unngår man å skulle bruke energi på avkjøling. Om vinteren kan et teglhus akkumulere varmen bedre, noe som i høy grad øker komforten i boligen. Energibehovet til oppvarming og avkjøling er helt avgjort mindre i en tung konstruksjon, når man sammenligner med en lett konstruktion”, sier Tommy Bisgaard.

Fordeler med termisk masse

•      Termisk masse bidrar til en mer stabil innetemperatur, og dermed til et bedre inneklima og en høyere komfort.

•      Reduserer strømforbruket til avkjøling.

•      Det er de ytterste ca. 10 cm av det tunge elementet som i stor grad akkumulerer temperaturforskjellene. Derfor kreves det ikke nødvendigvis de store dimensjoner for å oppnå ønsket effekt.

Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Multimedia

Multimedia