Mursteinshuset er billigst å varme opp

Et mursteinshus holder best på varmen - det gavner både miljøet og lommeboken

Med generelt høye energiutgifter og sterkt stigende energipriser i de kommende år, blir det enda mer økonomisk fordelaktig å bygge alle husets vegger i murstein. En innervegg bestående av murstein, holder simpelthen bedre på varmen. Forskjellen blir enda større når man sammenligner med veggkonstruksjoner som er bygget opp av lette konstruksjoner i tre kledt med gips. Det er et av resultatene man kan lese i rapporten ”Muret byggeri og indeklima”, som SBI – Statens Byggeforskningsinstitut I Danmark – nylig har laget.
Fordelen med et murhus er at murstein som er et tungt materiale, har en god evne til å akkumulere varme. Det vil si at murstein bruker lengre tid på å varmes opp og kjøles ned, sammenlignet med andre typer byggematerialer. Derfor er et fullmurt hus utrolig godt til å holde på varmen om vinteren og til å holde huset kjølig om sommeren.

Murstein er et godt materiale som kan puste og som kan absorbere og avgi fukt til rommet, og murstein hverken utvider seg, eller blir mindre ved fuktpåvirkninger. Mikroorganismer som muggog sopp kan hellerikke gro i murstein,. Derfor har murstein en spesielt god funksjon i husets våtrom, som kjøkken og bad.

Rapporten fra SBI konkluderer med at et fullmurt hus har de mest stabile innetemperaturer. Materialenes evne til å regulere temperatursvingninger i huset har stor betydning for det fuktmessige inneklima – både i forhold til opptak av engitt fuktmengde og en rask avgivelse av samme fukt. Innervegger og  bestående av kalkpusset murstein eller av ren murstein er best til å utjevne inneluftens fuktinnhold, og sikrer samtidig mot vekst av mikroorganismer.

Det koster litt mer i håndverksutgifter å mure et hus, men den merutgiften tjener man inn når strømutgiftene til oppvarming og avkjøling, og det bedrede inneklima regnes med. ”Rapporten fra SBI er interessant fordi den sammenligner fullmurte bygg med andre veggkonstruktioner. Den viser at man både kan spare penger på strømregningen og samtidig få et behagelig og sunt inneklima hvis man velger å bygge alle husets vegger i murstein”, sier direktør Tommy Bisgaard fra byggitegl.no.

Rapporten fra SBI kan hentes på følgende lenke: www.sbi.dk/indeklima/generelt/muret-byggeri-og-indeklima/muret-byggeri-og-indeklima

Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører inden for murværk og tegl står bag byggitegl.no. Sammenslutningen består af såvel norske producenter, forhandlere og udførende muremestre i samarbejde med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor branchen, samt å støtte forskning og utvikling innenfor produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeide med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Abonner

Multimedia

Multimedia