Politikerne fokuserer kun på CO2

I kampen for et bedre klima, glemmer politikerne hva som er det overordnede målet, nemlig bærekraft.

Hittil har fokus vært å redusere energiforbruket og dermed CO2-utslippet fra boligene våre, men det er et for snevert perspektiv. CO2-utslippene fra boligene våre utgjør nemlig bare ca. 20 % i det samlede regnskapet for bærekraft. Hva utgjør de resterende 80 %?Byggitegl.no gir et helt konkret svar på spørsmålet i et nytt temahefte om bærekraftig bygging.

Temaheftet, som også finnes i en gratis elektronisk utgave på byggitegl.no, gir et innblikk i hvordan bærekraft – fra vugge til grav – tenkes inn i alle faser av byggingen.

“Vi tilbringer opp til 80-90 % av livet innendørs. Derfor er det ikke likegyldig hvordan vi bygger våre boliger, arbeidsplasser, skoler og institusjoner. Vi skal tenke mye mer langsiktig og bærekraftig enn vi har gjort de siste 50 år” sier Tommy Bisgaard, direktør for byggitegl.no

Man kan bl.a. lese om hvorfor byggesektoren er valgt som et særlig fokusområde for fremme av bærekraft, og få en presentasjon av  helhetsmodellen for 100 % bærekraft, som er grunnlaget for fremtidige krav til bygging i hele Europa.

Temaheftet henvender seg i høy grad til byggefolk og offentlige, samt private byggherrer som ønsker å bygge bærekraftig og til politikere og andre som i det hele tatt er interresserte i å fremme en bærekraftig utvikling.

Byggitegl.no en sammenslutning av de ledende aktører innenfor murverk og tegl. Sammenslutningen består av norske produsenter, forhandlere og utførende murermestre, i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører inden for murværk og tegl står bag byggitegl.no. Sammenslutningen består af såvel norske producenter, forhandlere og udførende muremestre i samarbejde med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor branchen, samt å støtte forskning og utvikling innenfor produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeide med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Abonner

Multimedia

Multimedia