Svensk kommune vil ikke bygge i tre

I følge blant andre "Höglandsnytt" og "Lokalradion" så vil ikke Nässjö kommune bygge barnehager av tre fordi det vurderes å kreve for mye vedlikehold.

Nässjö kommune ligger midt i hjertet av den svenske treindustrien, og selv om bransjens kunnskapssenter holder hus i byen, er det ingen tvil hos kommunen, den vil ha en solid og vedlikeholdsfri skole. Styreleder for Teknisk service, Torbjörn Svensson, sier til pressen at barnehager må bygges så vedlikeholdsfrie som mulig. Da passer ikke tre.

Denne holdningen er deles i det meste av Europa, hvor det er fokus på totaløkonomien i hele bygningens levetid. De fleste byggherrer ønsker å bygge så billig som mulig. Men et ensidig fokus på byggepris kan bli dyrt i lengden. Utgiftene til drift og vedlikehold av offentlige bygg og næringsbygg kan i løpet av 25-35 år komme til å koste opptil det dobbelte av byggekostnadene, sier den danske sivilingeniøren Jens Staalby. Men tenker man totaløkonomi, kan man spare opptil 20 prosent av de totale kostnadene. Å tenke totaløkonomi innebærer å fokusere på å minimere driftskostnadene, inkludert serviceoppgaver og vedlikehold.

Materialer og helhetsløsninger er nøkkelen
”Det er avgjørende å vurdere byggematerialenes egenskaper hvis man vil senke utgiftene til drift og vedlikehold. Det gjelder både fasader, innervegger, gulvbelegg, overflater osv."

Det er imidlertid ikke nok å bygge i bestemte materialer: ”Det er helhetstenkingen som gir besparelsene. Dvs. materialvalg, arkitektur, innredning, energiløsninger osv. må planlegges inn i et hensiktsmessig samspill. Det betyr ofte at anleggsprisen, altså prisen for å bygge huset, i første omgang blir dyrere. Til gjengjeld kan man glede seg over store besparelser på lengre sikt”, forteller Tommy Bisgaard, direktør for den norsk-danske bransjeorganisasjonen byggitegl.no, som også oppfordrer byggherrer til å tenke på totaløkonomien.

I virkeligheten handler det om å tenke bærekraftig. Bærekraft handler nemlig ikke bare om materialenes miljømessige påvirkning, men om å tenke helhet, slik at det også skapes et sunt inneklima og en fornuftig totaløkonomi.

Murstein krever ikke noe vedlikehold

Murstein utmerker seg som byggemateriale med en holdbarhet på mer enn 100 år og ved å være vedlikeholdsfritt. Samtidig er murstein spesielt gode på å oppta fukt og varme og avgi det igjen på en hensiktsmessig måte – noe som både gir et godt inneklima og store energibesparelser i forbindelse med oppvarming og kjøling av bygningen.

Direktør Tommy Bisgaard, byggitegl.no, Telefon: 45 3332 3434 eller Mobil: 45 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Byggitegl.no

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. 

Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter.

Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlandske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Tags:

Om oss

De ledende aktører innen murverk og tegl står bak byggitegl.no. Sammenslutningen består av såvel norske produsenter, forhandlere og utførende murmestre i samarbeide med Kalk- og Teglværksforeningen i Danmark. Byggitegl.no er med på å fremme informasjon og utdannelse innenfor bransjen, samt å støtte forskning og utvikling innen produksjon og bruk av medlemmenes produkter. Byggitegl.no har et aktivt samarbeid med en rekke norske og utenlanske interesseorganisasjoner, hvor de ønsker å påvirke det moderne samfunn, det murte bygg, miljø og utdannelse på en positiv måte.

Abonner

Multimedia

Multimedia