Pressemelding: Åtte av ti i Midt-Norge ser på 1. mai som en vanlig fridag: - Gir blaffen i 1. mai

Pressemelding: Åtte av ti i Midt-Norge ser på 1. mai som en vanlig fridag: - Gir blaffen i 1. mai (Oslo, 29. april 2004) En rykende fersk undersøkelse utført for byggvarekjeden Byggmakker, avdekker at kun tre prosent av innbyggerne i Midt-Norge skal gå i tog på 1. mai. Samtidig oppgir åtte av ti at de skal bruke dagen som en vanlig fridag. På landsplan oppgir kun fire prosent at de skal gå i tog. Til sammenligning svarer hele 36 prosent - dvs. tolv ganger så mange - at de skal bruke dagen til å arbeide. Det være seg å gå på jobb som vanlig, arbeide i hagen, arbeide med båten eller bedrive husarbeid. Samtidig oppgir syv av ti at de ser på 1. mai som en vanlig fridag. Få har betenkeligheter med å jobbe utendørs Undersøkelsen avdekker også at kun en av fire nordmenn har betenkeligheter med å arbeide utendørs på 1. mai. Her har dobbelt så mange av de over 50 år betenkeligheter, sammenlignet med de under 30 år. I tillegg har de med middels inntekt større betenkeligheter enn de med lav og høy inntekt. For ytterligere informasjon om undersøkelsen: Kjetil Skogly, Marketingsjef Byggmakker, mob: 913 60 352 Om Byggmakker Norgros Byggmakker er Norges største byggevarekjede. De 143 utsalgene over hele landet står for 22 prosents markedsandel. 21 utsalg eies av Byggmakker Norgros, som også er kjedesentralen i Norge. Selskapet utvikler, forvalter og driver lønnsomme kjedekonsepter innen byggevarer mot det private og profesjonelle markedet i Norge. Byggmakker Norgros hadde i 2002 en omsetning på over 3 milliarder kroner, og sysselsatte totalt 550 personer. Byggmakker kjeden samlet omsatte i 2002 for nesten 6 mrd kroner og sysselsetter om lag 2700 personer idag. www.byggmakker.no www.norgros.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no