Nytt nummer av A&N: Hur står det till med brukarinflytandet?

Brukare är ett begrepp som under senare år kommit att användas ganska flitigt. Man talar om behovet av brukarinflytande. Men vem är egentligen brukare och vad ska brukaren ha inflytande över? Det avhandlas i det senaste numret av tidskiften Alkohol & Narkotika.

Weddig Runquist och Staffan Hasselgren med flera reder ut begreppen och beskriver brukarinflytande, brukarrevisioner och brukarråd. Finns det brukarinflytande inom tvångsvården? Hur kan man lära ut brukarperspektiv i socialt arbete?

Beställ nya numret och läs valda artiklar på www.can.se

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia