Nytt nummer av A&N: Ökat drickande bland äldre

Alkoholkonsumtionen i gruppen 65 år och äldre ökar. Det ställer nya krav på både äldreomsorg och missbruks- och beroendevård. Mats Ramstedt och Jonas Raninen beskriver de senaste årens utveckling och varnar för en ökning av alkoholrelaterade skador i de äldre åldersgrupperna. 

Dilemma för hemtjänsten

Äldre med missbruksproblem ställs ofta utanför missbruksvården. Istället för behandling får de omsorg inom hemtjänstens ram. Men hemtjänstpersonalen får varken utbildning eller riktlinjer för att kunna hantera frågan. 

I nya numret av tidskriften Alkohol & Narkotika går man på djupet med frågan med ett flertal artiklar om den ökande konsumtionen och dess konsekvenser. Läs och beställ på www.can.se!

Abonner

Multimedia

Multimedia