Canon Europe lanserer Print Job Manager - et web-basert Business Management verktøy for skrivere

Sperrefrist 17/02/2004 Canon Europe lanserer Print Job Manager - et web-basert Business Management verktøy for skrivere · Canon bistår den profesjonelle printsektoren med levering av online bestillings- og prissettingssystem som bidrar til lønnsom vekst · Web-basert portal forankrer forholdet mellom trykkeri og sluttbruker Oslo, 17. februar 2004. Canon Europe melder i dag om lanseringen av Print Job Manager, et web-basert jobboppdrags- og bestillingssystem (ASP). Print Job Manager er utviklet som svar på tilbakemeldinger fra kunder over hele Europa, og hovedhensikten er å hjelpe Canon-kunder til rask vekst, på en profesjonell og ikke minst lønnsom måte. Print Job Manager er først og fremst rettet mot 'print for pay' markedet (copy shops, hurtigtrykkerier og kommersielle digitalskrivere) og er designet for å muliggjøre mer effektiv kommunikasjon mellom kunden og trykkeriet, slik at jobbprosessen kan foregå både raskt, rasjonelt og kostnadseffektivt. Hvordan et trykkeri kommuniserer med sine kunder kan være avgjørende, og Print Job Manager gir denne prosessen en struktur samtidig som den også reduserer kostnader og tidsbruk for begge parter. I motsetning til andre produkter på markedet, kan Print Job Manager inkorporeres i trykkeriets egen merkevare, slik at den blir et effektivt markedsførings- og salgsverktøy, ikke bare et administrativt verktøy. Canons Print Job Manager underbygger forholdet mellom trykkeri og kunde uten at Canons engasjement er synlig for sluttbrukeren. Jan Kristiansen, produktsjef hos Canon Norge kommenterer: "Lanseringen av Print Job Manager passer Canons karakter fordi den gir komplette løsninger som forbedrer rutiner og prosesser. Det spesielle med Print Job Manager er at Canon er tilstede og kan gi trykkeriene råd og hjelp til å yte bedre service, men på en måte som er fullstendig usynlig for kunden. Derfor drar trykkeriet fordel av Canons ekspertise uten å måtte gå på akkord med sitt direkte forhold til kundene." Viktige fordeler ved å bruke Print Job Manager omfatter vesentlige tids- og kostnadsbesparelser og mer effektive arbeidsrutiner, men enda viktigere, ettersom systemet er webbasert, er det tilgjengelig 24 timer per dag, 7 dager i uken, og gjør at kundene kan foreta sin bestilling også utenom vanlig arbeidstid. Print Job Manager er basert på en innovativ prisstruktur som lar kundene leie programvaren til en helt flat månedlig avgift (uansett transaksjonsvolum eller inntektsgenerering), til en pris som er betraktelig lavere enn andre produkter som finnes på markedet. Print Job Manager utgjør fire integrerte tjenester: Job Ticketing - lar kunden definere jobben nøyaktig når det gjelder trykking, materiell, etterbehandling og leveringsdetaljer. Job Estimation - gjør at pris basert på kundens egne spesifikasjoner kan genereres umiddelbart. Job Submission - tegninger kan lastes opp direkte fra kundens arbeidsstasjon til trykkeriets hjemmeside der de lagres sammen med en kopi av job ticket. Å konvertere filen til PDF og se den før opplasting er også mulig. Job Tracking - sanntids oppdateringer sendes enten med e-post eller kan ses online av kunden for å sikre at bestillingsstatus alltid er syndlig for både trykkeri og kunde. Print Job Manager er allerede tilgjengelig for alle Canons nasjonale avdelinger som vil organisere sine egne lanseringsaktiviteter i henhold til lokale markeder. - SLUTT - Om Canon Europa Canon er ledende innovatør og leverandør av løsninger for bilde- og informasjonsteknologi for både privatpersoner og bedrifter på verdensbasis. Canon Europe er et datterselskap av Canon Inc., Japan, og det operasjonelle hovedkvarter for Canon i Europa har sin base i Amstelveen, Nederland. Canon Europa støtter aktiviteter i hele Canon in Europe organisasjonen, inklusive de nasjonale salgsorganisasjonene i land over hele Europa. Hovedområdet for Canon in Europe er to selvstendige forretningsområder: Business Solutions (utvikling av IT-produkter, løsninger og tjenester for både kontorer og profesjonelle print miljøer) og Consumer Imaging (inndataløsninger: fotoutstyr, video og digitalkamera og utmatingsløsninger: blekkskrivere). Canon Europa sysselsetter nesten 500 personer i Amsterdam. Ytterligere informasjon om Canon Europe finnes på: www.canon-europa.com Informasjon om Canon Norge finnes på: www.canon.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/19/20040219BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/19/20040219BIT00200/wkr0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker