Bjørn Erik Willoch global leder for konsulentvirksomheten i Cap Gemini Ernst & Young

Bjørn Erik Willoch global leder for konsulentvirksomheten i Cap Gemini Ernst & Young Cap Gemini Ernst & Youngs nordiske toppsjef, nordmannen Bjørn Erik Willoch, er utnevnt til global leder for konsulentvirksomheten. Denne virksomheten utgjør ett av konsernets tre forretningsområder. Willoch, som var blant pionérene i Norden innen Business Process Reingeneering, blir dermed ansvarlig for en global organisasjon med 7000 medarbeidere. Konsulentvirksomheten utgjør ca. 25 prosent av Cap Gemini Ernst & Youngs globale omsetning og utgjøres av ca. 7000 medarbeidere i Europa, Nord- Amerika og Asia. I sin nye rolle inngår Willoch i konsernledelsen i Paris. Cap Gemini Ernst & Youngs konsulentvirksomhet hjelper sine kunder å oppnå bedre lønnsomhet gjennom å transformere deres forretningsprosesser, integrere ny teknologi og omdefinere kritiske funksjoner eller prosesser. - Etter to-tre år med trått føre ser vi nå at det globale markedet for vår konsulentvirksomhet vender oppover. Men markedet er svært annerledes enn det vi så gjennom høykonjunkturen på 90-tallet. Nå kreves svært spesialiserte tjenester, med en tett integrasjon mellom konsulenter, teknologer og outsourcingsspesialister, sier Bjørn Erik Willoch. Bjørn Erik Willoch gjorde seg bemerket på 1990-tallet som en pionér innen Business Process Reingeneering. Mellom 1995 og 1999 spilte han en nøkkelrolle i oppbyggingen av Ernst & Young Management Consulting i Sverige, en organisasjon som vokste fra 20 til 350 medarbeidere under hans ledelse. Han var også en av lederne i fusjonsarbeidet mellom Cap Gemini og Ernst & Young i Norden. Kort tid etter fusjonen ble Willoch ansvarlig for CGE&Y Norden. Han etterfølger Terry Ozan, som har gått av med pensjon. Fakta om Cap Gemini Ernst & Young Cap Gemini Ernst & Young er et av verdens ledende forretningsrådgivnings- og IT-konsulentselskaper. For å bistå virksomheter med å iverksette strategier og utnytte teknologi, tilbyr selskapet forretnings- og IT- rådgivningstjenester, systemintegrasjon samt løsningsdesign og outsourcingstjenester på global basis. Selskapet har 53.000 ansatte på verdensbasis, hvorav 700 i Norge fordelt på 6 kontorer. I 2002 omsatte Cap Gemini Ernst & Young for mer enn 7,04 milliarder Euro. For mer informasjon se www.cgey.com eller www.no.cgey.com. For ytterligere informasjon:Bjørn Erik Willoch E-mail: bjorn-erik.willoch@cgey.com Mobiltlf. +46 8 5368 5369 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00420/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker