Fri konkurranse kan gi høyere strømpriser

Oslo, 07. november 2003 Pressemelding Fri konkurranse kan gi høyere strømpriser Fri konkurranse i det europeiske kraftmarkedet kan i enkelte tilfeller gi høyere strømpriser, viser en undersøkelse fra Cap Gemini Ernst & Young. Tilgangen på kraft og ledig reservekapasitet er faktorene som i vinter vil være de viktigste prisdriverne på strøm i Europa. Cap Gemini Ernst & Young har for fjerde gang gjennomført undersøkelsen European Energy Market Deregulation Observatory. Undersøkelsen baserer seg denne gangen på data fra perioden oktober 2002 til mars 2003, og analyserer utviklingen i den europeiske energisektoren og konsekvensene av et åpent kraftmarked. Da de europeiske landene åpnet fri konkurranse i kraftmarkedet opplevde alle et fall i strømprisene. Denne effekten er nå i ferd med å forsvinne. I områder med underskudd på kraft stiger strømprisene til nivåer som er høyere enn før dereguleringen fant sted. Bare i områder med overskudd på kraft ser en i dag lavere strømpriser. Undersøkelsen fra Cap Gemini Ernst & Young viser at det i et modent kraftmarked er andre faktorer enn konkurranse som er de viktigste prisdriverne. Endringer i balansen av tilbud og etterspørsel er den viktigste årsaken til de store svingningene i strømprisen som en har sett det siste året. "Prissvingningene og strømbruddene det siste året understreker behovet for å tilpasse tilbud og etterspørsel til endringene som finner sted i kraftmarkedet. Ser en på de økonomiske og sosiale konsekvensene av et strømbrudd er den største utfordringen for kraftmarkedet i dag å ha tilstrekkelig produksjonskapasitet i reserve, og at en blir enige om hvordan dette skal betales for," sier Arne Jansson i Cap Gemini Ernst & Young. Cap Gemini Ernst & Young fant også at handel med kraft over landegrensene så langt har hatt liten innvirkning på strømprisene i Europa. Selv om det nylig er foretatt store investeringer i overføringskapasitet med tanke på internasjonal krafthandel, er det fortsatt tilbud og etterspørsel i de enkelte land og regioner som avgjør strømprisen. Et sammendrag av rapporten finnes på no.cgey.com under Nyheter - Rapporter. Om Cap Gemini Ernst & Young Cap Gemini Ernst & Young er en av verdens største tilbydere av tjenester innen Consulting, Technology og Outsourcing. Vi bistår våre kunder i implementering av strategier og utnyttelse av teknologi. Cap Gemini Ernst & Young har 50 000 ansatte på verdensbasis hvorav 650 i Norge fordelt på 6 kontorer. Selskapet omsatte for 7,047 milliarder euro i 2002. Cap Gemini Ernst & Young harover 6000 dedikerte konsulenter engasjert innenfor sektorene energi, kjemikalier og gruvevirksomhet i Europa, Nord- Amerika og Asia. Med over 1 milliard euro i omsetning i 2002, leverer Cap Gemini Ernst & Youngs globale gruppe for energi og kjemi konsulenttjenester og informasjonsteknologi til mange av verdens største aktører innenfor disse industriene. Ytterligere informasjon og kontaktadresser er tilgjengelig på no.cgey.com For ytterligere informasjon: Cap Gemini Ernst & Young Arne Jansson E-post: arne.jansson@cgey.com Mobil: +46 703 51 72 56 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00100/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker