Oppdrettsnæringen mangler kunnskap og teknologi

Oppdrettsnæringen mangler kunnskap og teknologi Over halvparten av aktørene i den norske eksportrettede oppdrettsnæringen bruker ingen form for elektronisk handel. Hovedårsaken er mangel på kunnskap. I dag skjer kontakt med kunder og leverandører i stor grad via telefaks og telefon. Det viser en undersøkelse foretatt av Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y). Undersøkelsen omfatter hele verdikjeden med unntak av transportørene. Totalt er 58 aktører i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland intervjuet. 57 prosent av de spurte svarte at de ikke har noen form for e-handel. De viktigste årsakene til at oppdrettsaktørene ikke tar i bruk e-handelsløsninger er mangel på kompetanse (72 prosent) og mangel på teknologi (61 prosent). Bare seks prosent av de spurte svarte at de ikke tror investeringer i e-handelsløsninger er lønnsomt. Næringen vet den henger etter Ifølge undersøkelsen fra Cap Gemini Ernst & Young er næringen selv klar over at den henger etter i bruken av e- handelsløsninger. Næringen ser store muligheter ved å ta i bruk elektronisk handel. Den viktigste motivasjonen for å satse på e-handel er å nå nye markeder, tett fulgt av muligheter for å forbedre informasjonsdelingen med kunder og leverandører. Omsatt verdi av produksjonen i havbruksnæringen var i fjor 16 milliarder norske kroner. Av dette utgjorde 13 milliarder kroner eksport. Gjennom elektronisk handel ser bransjen mulighet til å lage skreddersydde leveranser til flere forskjellige markeder, og dermed styrke sin egen posisjon. Fisk er oljens arvtager Fisk er Norges nest største eksportvare og med en enorm vekst i de siste årene er næringen utpekt som oljeindustriens arvtager. Havbruksnæringen har tradisjonelt vært preget av mange små enheter med lite informasjonsdeling mellom de forskjellige aktørene i forsyningskjeden. Markedet er nå i endring og større selskaper begynner å få kontroll på hele kjeden fra smolt til marked. Matsikkerhet er et hett tema i disse dager, også i havbruksnæringen. Flere prosjekt i regi av EU jobber med å etablere en standard for elektronisk rapportering av kvalitetsdata. Fiskeridepartementet har også gått ut med at de ønsker å komme i gang med elektronisk rapportering i løpet av 2001. Denne pressemeldingen ligger også på http://www.newsonline.no/cgey ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00630/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker