Pressemelding:Norske resultater på vei opp

Pressemelding:Norske resultater på vei opp Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y) la torsdag 26. februar frem de internasjonale tallene for Gruppen. Gruppens resultater viser at bunnen er nådd og inntjeningen er på vei opp igjen. OSLO, 26. FEBRUAR 2004 - Dette stemmer godt overens med tendensen vi opplever i Norge selv om regnskapet for den norske virksomheten ennå ikke er endelig styrebehandlet og godkjent, sier administrerende direktør i CGE&Y Norge, Jan Erik Karlsson. Den norske delen av selskapet skapte et positivt driftsresultat i Q4 og selskapets ordrereserve styrker seg. Verdien av inngåtte kontrakter i 2003 som helhet, lå 16 prosent over omsetningen. Denne utviklingen fortsetter i 2004. På driftssiden vil selskapet vise bedre tall for 2003 enn for foregående år. Driftsresultatet for 2003 vil ende omkring minus MNOK 85. Det er MNOK 18 bedre enn foregående år. Resultatet er belastet med restruktureringskostnader på drøyt MNOK 50. Sammenholdt med de sorte tallene for Q4 og en positiv trend så langt i inneværende år, indikerer dette at lønnsomheten er på vei tilbake. - Vi ser at trender har snudd og at flere faktorer igjen peker oppover. Men det er foreløpig for tidlig å friskmelde bransjen helt. Positive resultater i 2004 vil ikke komme av seg selv, men krever fortsatt hardt og målrettet arbeid, sier Karlsson. Selskapet omsatte for MNOK 636 millioner i 2003, en nedgang i forhold til 2002 på 11 prosent. Endelige tall for Norge vil foreligge i etterkant av CGE&Y s fremleggelse av nordiske tall i løpet av mars. For ytterligere informasjon: Jan Erik Karlsson CEO Norway E-mail: jan-erik.karlsson@cgey.com Tlf: +47 416 44 685 Roar Skogvoll CFO Norway E-mail: roar.skogvoll@cgey.com Tlf: +47 24 12 75 75 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Abonner