415 000 dollarmillionærer i Kina

Antallet superrike i India og Kina øker med rekordfart

Oslo, 29. september 2008 – Antallet dollarmillionærer i Asia har steget til 2,8 millioner. Størst er økningen i India og Kina. Fra 2006 til 2007 økte antallet dollarmillionærer i India med 22,7 %, og i Kina var økningen på 20,3 %. Det er personer med formue som overstiger 5 millioner dollar øker raskest, med mer enn 16 % i året.

Flere enn 20 000 personer i Asia har nå formuer på mer enn 5 millioner dollar, en oppgang på 16,4 % fra 2006 – og nesten en tredjedel av disse er i Kina. Til sammen kontrollerer rike individer i Asia og Stillehavsregionen nå formuer verdt til sammen 9,5 billioner dollar, eller 531 billioner norske kroner.

Rapporten Asia–Pacific World Wealth Report 2008 lanseres i dag av konsulentselskapet Capgemini og investeringsbanken Merrill Lynch. I Asia og stillehavsområdet var en økning totalt på 8,7 % i antallet dollarmillionærer – vel over økningen på verdensbasis på 6,0 %.

Rapporten definerer som dollarmillionærer (eller High Net Worth Individuals) personer med mer enn 1 million dollar i formue, ekskludert primærbolig, forbruksvarer og private samlinger. Ultra- High Net Worth Individuals er definert som personer med 30 millioner dollar i formue, ekskludert primærbolig, forbruksvarer og private samlinger.

Veksten i antall rike privatpersoner i Kina og India er knyttet til gode økonomiske tider. Kina hadde i perioden 2006 til 2007 en økonomisk vekst på 11,4 % prosent, og det private forbruket økte med 8,3 %. For første gang på 20 år kan staten vise til et budsjettoverskudd, og en økning statens skatteinntekter på 31,4 % fra 2006 til 2007. Rapporten viser til en økning i Indias BNP på 7,9 % som en av faktorene bak den massive økningen i rike individer. Privat forbruk i India økte med 5,7 % fra 2006 til 2007.

Den massive økningen i rike enkeltindivider faller sammen med høykonjunktur i India og Kina som tiltrekker seg investeringer fra utlandet. Beregninger viser at sammen med Russland og Brasil vil disse to landenes økonomier være om lag halvparten så store som G6 landenes innen 2025, og vil innen 2040 forbigå G6 (USA, Japan, Canada, Storbritannia, Tyskland og Frankrike). Capgemini har tidligere rettet søkelyset mot Østens fremadstormende selskaper i rapporten Emerging Multinationals: Manufacturing in a Rapidly Changing Global Landscape. Dagens rapport viser at den økonomiske veksten nå også brer seg til privatpersoner i langt større skala enn tidligere.

Capgemini anslår at veksten i antall dollarmillionærer i Asia og Stillehavsregionen vil ligge så vidt over den forventete globale økningen i antall rike. Frem mot 2012 vil dollarmillionærer i Asia kontrollere 13,9 billioner dollar (778 billioner kroner), en økning på 7,9 % i året, sammenliknet med en anslått økning på 7,7 % flere dollarmillionærer i året globalt.

Tags:

Om oss

Capgemini er en verdensledende leverandør av consulting, teknologi og outsourcing tjenester. Vi hjelper våre kunder å endre sine virksomheter og realisere sitt potensial gjennom teknologi. Capgemini gir kundene innsikt og muligheter til å øke sin frihet til å oppnå enestående resultater ved hjelp av en unik arbeidsmetode – the Collaborative Business Experience® – og vår globale leveransemodell Rightshore®, som tilbyr de rette ressursene på rett sted og til en konkurransedyktig pris. Capgemini er representert i 36 land, har mer enn 86.000 ansatte globalt og omsatte for 8,7 milliarder Euro i 2007. I Norge har Capgemini kontorer i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Stavanger og Trondheim, med totalt ca 700 ansatte. Dersom du ønsker informasjon om Capgeminis servicetilbud og bransjeerfaring, eller ønsker å intervjue en av våre eksperter vennligst ta kontakt med vår media- og pressekontakt: Gunilla ResareTelefon: (+47) 45 00 25 42 E-post: gunilla.resare@capgemini.com

Dokumenter og linker